Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #102617
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  History of the royal family


  OfficiŽle deel viering koninkrijk begonnen

  DEN HAAG - 30.11.2013  

  Prins Willem I werd op 30 november 1813 als een held binnengehaald uit Engeland. 200 jaar later wordt deze 'landing' nagespeeld door honderden acteurs en Huub Stapel als Willem Frederick.

  Een beetje geschiedenis :

  Nous allons donc remonter le temps...

  Koning Willem I (1813)

  Einde van het Napoleontische tijdperk. Willem Frederik, zoon van Willem V, wordt gevraagd naar zijn vaderland terug te keren. Twee jaar later wordt hij koning van Nederland en noemt hij zich koning Willem I. De noordelijke en zuidelijke Nederlanden worden samengevoegd om zo een buffer te vormen tegen de Franse expansiedrang.

  In 1815 werd tijdens het congres van Wenen besloten een aantal sterke staten te creŽren om de Franse expansiedrang te beteugelen. Ondermeer het nieuwe koninkrijk der Nederlanden,(bevattende het huidige Nederland en BelgiŽ) met Willem I als koning, werd een van deze staten. Niet overal viel deze hereniging van de zuidelijke en noordelijke Nederlanden in goede aarde. Het zuiden (BelgiŽ) dat nog voornamelijk katholiek was, zag de calvinisten uit het noorden nog steeds als ketters. De Belgen aanvaardden múilijk de nieuwe grondwet van 1814 die de bestaande godsdiensten gelijkstelde. De nieuwe staat kreeg ook een tweekamer-parlement, dat echter maar weinig invloed op het bestuur van het land kreeg. De Eerste Kamer werd door de koning benoemd en kreeg al snel de naam 'la mťnagerie du roi'. De Tweede Kamer werd gekozen en bestond uit evenveel zuidelijke als noordelijke leden,niettegenstaande de grotere bevolking in het zuiden . Het parlement was aanvankelijk volgzaam, maar Willem I botste steeds vaker op verbitterde tegenstand, die werd ingegeven door de bemoeienis van de koning met de katholieke priesteropleidingen en de invoering van het Nederlands (tot hiertoe de taal van het volk) als officiŽle taal in Vlaanderen. Bovendien werden de staatsschulden van beide landen samengevoegd. Dit werd als onredelijk ervaren omdat de schuld van het noorden veel groter was. Ook de persoonlijkheid van Willem I droeg niet bij tot een goede verstandhouding. Willem I zag zichzelf als een verlicht despoot. In het noorden werd dit nog wel geaccepteerd, maar in het zuiden niet. Dit bracht Willem I ertoe te regeren volgens Koninklijke Besluiten, die niet voorgelegd hoefden te worden aan het parlement. Hiermee verspeelde hij nog meer krediet.

  De verdiensten van koning Willem I voor Nederland zijn vooral van economische aard geweest. Hij werd daarom koning-koopman genoemd. Zijn pogingen de zuidelijke en noordelijke Nederlanden tot ťťn staat om te vormen kwamen dan ook voort uit handelspolitieke overwegingen. Hij realiseerde zich dat de handelsgeest in het noorden en de industriŽle activiteiten in het zuiden elkaar aanvulden. Hierdoor zouden deze ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen in het voordeel kunnen werken van de zuidelijke en noordelijke Nederlanden. Willem I hoopte zo de twee Nederlanden aaneen te smeden. Dit pakte anders uit.
  Willem I investeerde niet alleen veel in nieuwe projecten, maar ook in zijn eigen vermogen. Hij bedong bij de Tweede Kamer dat het recht om over de overheidsfinanciŽn te beslissen grotendeels bij hem terecht kwam. Over de koloniŽn, die door Engeland aan Nederland waren teruggegeven, had het parlement helemaal niets te zeggen.

  Willem I richtte in 1814 De Nederlandse Bank op, die de bankbiljetten ging uitgeven. In 1818 werd de Algemene Maatschappij voor Volksvlijt opgericht om de verpaupering te bestrijden. In 1824 werd de Nederlandse Handelsmaatschappij NV gesticht als opvolger van de VOC, waarmee Willem I het grote aandeel in de wereldhandel weer terug wilde winnen. Hij liet bovendien talloze kanalen graven in zowel BelgiŽ als Nederland .Hij liet de eerste spoorlijn aanleggen tussen Haarlem en Amsterdam. Ondanks alle inspanningen van Willem I om moderne industriŽle methoden in te voeren, die met name in BelgiŽ van de grond kwamen, bleef Nederland nog lange tijd een land van landarbeiders en handwerkers die in armoede leefden. Belangrijk was het koloniale rijk, dat niet meer de omvang had zoals in de zeventiende en achttiende eeuw, maar nog steeds groot was. Hiervan was Nederlands-IndiŽ(nu IndonesiŽ) de belangrijkste kolonie.

   Vul dit krantenartikel in :

  Twitter Share
  Dutch exercise "History of the royal family" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  In de Ridderzaal in Den Haag is zaterdag om 15.00 uur de voor het officiŽle van de van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden begonnen.

  Onder anderen Mark Rutte en de des vaderlands, Anne Vegter, zullen daar het voeren.

  Verder treden diverse op.

  In de Ridderzaal zijn ook koning Willem-Alexander, koningin MŠxima en Beatrix aanwezig.

  Eerder op de dag werd op het van Scheveningen de historische van prins Willem Frederik nagespeeld.

  In de is er het Koninkrijksconcert in het Haagse Circustheater.

  In de 1813-1815 werd de gelegd voor het en de ingezet naar een democratisch .

  De van het 200-jarig bestaan duurt tot en met 26 september 2015.

  End of the free exercise to learn Dutch: History of the royal family
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises