Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #108304
  > Other Dutch exercises on the same topics: Find the word | Nature [Change theme]
  > Similar tests: - Forest - Months & seasons - Winter activities - Netherlands: water - Seasons - Earth & nature - Flowers - Sentences-in the garden
  > Double-click on words you don't understand


  Sailing


  De scheepvaart


  Havens, dicht bij de monding van een grote rivier, zijn gunstig gelegen voor de scheepvaart. De grote vrachtschepen, vooral de reuzentankers zijn schepen met grote diepgang.

  Slechts bij hoog tij kunnen die de Antwerpse haven bereiken; het waterpeil is dan immers hoog genoeg.

  De vaargeul wordt afgebakend met lichtboeien.

  Baggermolens zorgen ervoor dat de vaargeul niet dichtslibt.

  Om de schepen veilig uit de haven te loodsen staat de loods, een man die alle gevaarlijke plaatsen van de rivier kent, op de commandobrug.

  Ook op zee worden de zeelieden door vele gevaren bedreigd.

  Zandbanken zijn ondiepe plaatsen waarop de schepen kunnen vastlopen.

  Lichtschepen en vuurtorens helpen om de juiste koers te bepalen.

  En toch blijft de zee nog het kerkhof van vele zeelui.

  Hoeveel wrakken van bij stormweer vergane schepen liggen er niet op de zeebodem!


  Onze vissers varen tot IJsland, waar ze de visgronden opzoeken. Visgronden zijn ondiepe plaatsen waar, meer dan ergens anders, kleine plantjes en diertjes leven, het plankton, voedsel voor sommige vissoorten.


  Twitter Share
  Dutch exercise "Sailing" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  De stand van het water noemt men het .

  Om de schepen veilig uit de haven te loodsen staat de op de .

  Kleine plantjes en diertjes, die op ondiepe plaatsen in de zee leven, en tot voedsel van sommige vissoorten dienen, noemt men .

  Ondiepe plaatsen met voedsel voor de vissen zijn voor de vissers uitstekende .

  Van vergane schepen vinden we nog op de .

  halen het slib boven, dat de verspert.

  Het licht van de wordt van heel ver gezien.

  End of the free exercise to learn Dutch: Sailing
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Find the word | Nature | All our lessons and exercises