Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #25173
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | Towns [Change theme]
  > Similar tests: - Town - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Buildings - Janssens Family (30)- Towns - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24)
  > Double-click on words you don't understand


  Belgium - Anvers


    Anvers

  Antwerpen is een stad van handel, industrie, kunst en cultuur.  Het is een wereldhaven  aan de Schelde. 

  Haar bijnaam is 'Sinjorenstad'. Sinjoor komt af van het Spaanse senor. In de 16de eeuw 'De Gouden Eeuw' leidden de kooplieden een herenleven; ze waren zeer rijk.

  De naam Antwerpen is afkomstig van een legende.  De reus Druoon Antigoon woonde in de Antwerpse burcht 'Het Steen'.  Hij hief tol op de schepen die er voorbijvoeren.  Wie niet wilde betalen, werd een hand afgehakt. Maar de Romeinse veldheer Salvius Brabo versloeg de reus en hakte hem de hand af.  Die hand wierp hij in de Schelde ('ant' = hand). Zijn standbeeld staat op de 'Grote Markt' voor het mooie stadhuis.

    

  In 1969 werd de Kennedytunnel op de E3 (later E17) in gebruik genomen.  De stad had veel te lijden van de V-bommen in 1944-45 maar toch zijn er 475 historische eenheden beschermd.

  De Onze-Lieve-Vrouwetoren is al van ver te zien.  De kathedraal is heel mooi gerestaureerd en je kan er o.a. het prachtige schilderij 'De Tenhemelopneming van Maria' van P.P. Rubens bewonderen.

  Antwerpen is natuurlijk heel bekend om zijn wereldhaven. De oudste dokken : Bonapartedok (1811) en Willedok (1813) liggen vlak bij het centrum. Het Willemdok wordt nu gebruikt als jachthaven. Van het Bonapartedok wil men een Scheepvaartmuseum maken. De grote dokken voor het lossen en laden van zee- en containerschepen liggen op ongeveer 10 km stroomafwaarts (ten Noorden van Antwerpen).  Nog altijd worden er nieuwe gegraven. 

  Ook de dierentuin lokt dagelijks vele bezoekers naar Antwerpen.  De stad is verder beroemd om zijn diamanthandel. Het zijn niet alleen Joodse handelaars, ook Indische. De Joden verkopen niet alleen diamant, ook goud.

  Natuurlijk zijn er nog talrijke andere bezienswaardigheden.  Ontdek ze zelf door de stad eens te  bezoeken.  

   

  de wereldstad

  de stad (steden)

  de Schelde

  de handel (s)

  de legende (n)

  de koopman (kooplieden)

  de reus (reuzen)

  de tol (len)

  de veldheer (heren)

  de tunnel (s)

  de wereldhaven

  de bom (men)

  de eenheid (heden)

  de dierentuin

  de bijnaam

  de jachthaven

  de scheepvaart

  de diamanthandel

  het Scheepvaartmuseum

  het herenleven

  het containerschip (schepen) *

  het zeeschip (schepen) *

  het standbeeld (en)

  bekend om

  beroemd om

  arm / rijk

  vlak bij

  stroomafwaarts liggen

  stroomopwaarts liggen

  afkomstig van

  historisch

  heffen - hief - geheven

  voorbijvaren - voer voorbij - voorbijgevaren

  betalen

  afhakken - hakte af - afgehakt

  werpen - wierp - geworpen

  lijden van  - leed - geleden

  beschermen - beschermde - beschermd

  leiden

  in gebruik nemen

  verslaan - versloeg - verslagen

  bewonderen

  graven - groef - gegraven

  lossen

  lokken


   

   

  Twitter Share
  Dutch exercise "Belgium - Anvers" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Welke bijnaam geeft men aan Antwerpen ?

  2. De naam van de stad wordt in een verklaard.

  3. Brabo is heel beroemd omdat hij .

  4. De stad is een aan de Schelde. Er komen schepen van overal.

  5. De Antigoon hief tol aan de voorbijvarende schepen.

  6. In 1969 werd de gegraven.

  7. De Tenhemelopneming van Maria' is een schilderij van .

  8. Het oudste dok van de Antwerpse haven is het .

  9. De zoo of lokt veel bezoekers.

  10. Veel Joodse en Indische handelaars verkopen

  End of the free exercise to learn Dutch: Belgium - Anvers
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | Towns | All our lessons and exercises