Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #25348
  > Other Dutch exercises on the same topics: Countries and nationalities | Cars [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Everyday life - Janssens (15)- Morning activities - Vocabulary: car - Belgium: nationa anthem - Dialogue : Justice - Janssens (25)- Car mechanic - Belgium : painters
  > Double-click on words you don't understand


  Belgium : road (rules)


    Met de fiets : Waar rijden?

  Als fietser rijdt u vanzelfsprekend op het fietspad, tenminste... als er één is.De algemene regel is eenvoudig : een fietser rijdt op het fietspad als er één aangelegd is. Maar wat als er geen fietspad is of als het onbruikbaar blijkt te zijn?

  Wat als er geen fietspad is?

  De fietser mag op de rijweg rijden. In de bebouwde kom mag hij ook platte bermen en parkeerstroken aan de rechterkant gebruiken. Hij moet dan wel voorrang verlenen aan de andere weggebruikers die zich daarop bevinden. Zijn de parkeerstroken echter niet over een lange afstand vrij, dan blijft u beter op de rijweg rijden. Wanneer u anders om een geparkeerde wagen heen moet rijden, bestaat het gevaar dat een aankomende automobilist niet verwacht dat u plots de rijbaan zal oprijden.

    Trottoir = voetgangers

  Buiten de bebouwde kom mag de fietser zelfs op het trottoir of een verhoogde berm rechts rijden. In de bebouwde kom echter is het trottoir voorbehouden voor voetgangers.

  Volgens Touring

  de fietser (s)

  de rijweg (en)

  de bebouwde kom (men)

  de kom (men)

  de berm (en)

  de parkeerstrook (stroken)

  de rechterkant

  de linkerkant

  de weggebruiker(s)

  de afstand (en)

  de rijbaan (banen)

  de voetganger (s)

  het fietspad (en)

  het gevaar (gevaren)

  verhoogd

  plots

  aankomend

  bruikbaar - onbruikbaar

  vanzelfsprekend

  ten minste

  als

  aanleggen

  zich bevinden - bevond - bevonden

  verwachten

  oprijden - rees op - opgerezen

  voorbehouden (voor) - behield voor  - voorbehouden

  voorrang verlenen aan

  een wagen heen rijden


  Twitter Share
  Dutch exercise "Belgium : road (rules)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  End of the free exercise to learn Dutch: Belgium : road (rules)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Countries and nationalities | Cars | All our lessons and exercises