Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #32439
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Music | Countries and nationalities [Change theme]
  > Double-click on words you don't understand.


  Belgium: nationa anthem


  Retrouvez ici le texte de l'hymne national de la Belgique, avec les paroles en franšais et en nÚerlandais.

  Nous vous interrogerons ensuite sur votre connaissance de l'hymne.

  O dierbaar BelgiŰ

  O heilig land der vaad'ren

  Onze ziel en ons hart zijn u gewijd.

  Aanvaard ons kracht en het bloed van onze aad'ren,

  Wees ons doel in arbeid en in strijd.

  Bloei, o land, in eendracht niet te breken;

  Wees immer u zelf en ongeknecht,

  Het woord getrouw, dat g'onbevreesd moogt spreken:

  Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. (ter)

  aad'ren -) aderen

  vaad'ren -) vaderen

  O liebes Land, o Belgiens Erde,

  Dir unser Herz, Dir unsere Hand,

  Dir unser Blut, dem Heimatherde,

  wir schworen's Dir, o Vaterland!

  So blŘhe froh in voller Sch÷ne,

  zu der die Freiheit Dich erzog,

  und fortan singen Deine S÷hne:

  'Gesetz und K÷nig und die Freiheit hoch!'

  O Belgien, o teure Mutter, Dir geh÷ren

  unsere Herzen, unsere Arme!

  Dir geh÷rt unser Blut, Vaterland!

  Alle schw÷ren wir Dir: Du wirst leben!

  Gross und sch÷n wirst Du immer leben

  und der Wahlspruch Deiner

  unverbrŘchlichen Einheit wird hei▀en:

  FŘr K÷nig, Recht und Freiheit!

   

  Ontstaansgeschiedenis van de Brabanšonne


  Na de gevechten van september 1830 trokken enkele jongelui op een avond naar het cafÚ 'L'Aigle d'Or' in de Greepstraat in Brussel. Deze jonge patriotten namen plaats in het salon op de eerste verdieping. De jonge vrijheidsstrijders praatten, lachten en zongen, tot een van hen, een zekere Jenneval, de verzen begon te declameren van een tekst die hijzelf had opgesteld en die zijn revolutionaire aspiraties vertolkte.

  Er wordt verteld dat op die manier het Belgisch volkslied in 1830 ontstond. Al heeft deze anekdote geen historische waarde, toch staat vast dat de eerste Brabanšonne eind 1830 werd opgesteld door Louis-Alexandre Dechet, beter bekend als Jenneval. Deze was acteur bij de Muntschouwburg waar overigens op 25 augustus 1830 de revolutie begon die leidde tot de onafhankelijkheid van BelgiŰ. Jenneval nam dienst in het leger van de revolutionairen en werd op 18 oktober 1830 in gevechten bij Lier gedood.

  Naargelang van de gebeurtenissen paste hij zijn tekst aan en maakte zo drie versies van het Belgisch volkslied.

  In 1860 werd het lied immers nogmaals aangepast. Dat gebeurde uiteraard niet door de maker ervan, maar wel door Eerste Minister Charles Rogier die Jennevals heftige uitvallen tegen Willem van Nassau, de Prins van Oranje, ingrijpend afzwakte. Dat is de versie die u hierboven aantreft en die nog steeds de tekst van het Belgisch volkslied is.

  De muziek van de 'Brabanšonne' werd tijdens de woelige septemberdagen van 1830 gecomponeerd door Franšois Van Campenhout. De eerste openbare vertolking van het Belgisch volkslied vond plaats in de Muntschouwburg, begin oktober 1830. De oorspronkelijke partituur werd eveneens aangepast aan de tekst van Charles Rogier.

  In feite bestaat er geen officiŰle versie van de 'Brabanšonne'. Verschillende commissies werden belast met het bestuderen van de tekst en de melodie van 'De Brabanšonne' en met het opstellen van een officiŰle versie. Deze werkzaamheden hebben echter nooit tot een resultaat geleid. In een ministeriŰle rondzendbrief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van 8 augustus 1921 wordt wel verklaard dat enkel de vierde strofe van de tekst van Charles Rogier, zowel in het Nederlands als in het Frans, als de officiŰle versie moet worden beschouwd.

  Er bestaat tevens een monument 'De Brabanšonne' dat zich te Brussel bevindt op het Surlet de Chokierplein. Op dit monument staan gedeeltelijk de Franse en Nederlandse tekst van het nationaal volkslied gebeiteld.

  Volgens 'BelgiŰ Federale Portaalsite'.


  Twitter Share
  Dutch exercise "Belgium: nationa anthem" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. In welk jaar ontstond het Belgisch volkslied ?  2. Wie heeft de eerste Brabanšonne opgesteld ?  3. Waar was hij acteur ?  4. Op welke datum begon de revolutie die leidde tot de onafhankelijkheid van BelgiŰ ?  5. Wat was zijn bijnaam ?  6. Op welk datum werd hij gedood ?  7. Welke minister heeft in 1830 het lied aangepast ?  8. Wie heeft tijdens de septemberdagen van 1830 de muziek gecomponeerd ?  9. Welke strofe moet men als de 'officiŰle' versie beschouwen ?  10. Wat staat op het monument 'De Brabanšonne' gebeiteld ?  End of the free exercise to learn Dutch: Belgium: nationa anthem
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Music | Countries and nationalities | All our lessons and exercises