Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #38312
  > Other Dutch exercises on the same topic: Geography, history, politics, literature... [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  De evolutietheorie


  De evolutietheorie.

  De leer dat dieren langzaam van de ene soort in de andere veranderen noemt men de evolutieleer. De evolutie is al miljoenen jaren aan de gang. Deze theorie werd in de 19de eeuw door twee bekende natuuronderzoekers, Charles Darwin (1) en Alfred Russel Wallace (2) verklaard.

  Tot 1858 werd algemeen geloofd dat het leven niet veranderde. Leeuwen bleven leeuwen, boterbloemen veranderden nooit, mensen waren als mensen geschapen, enz. Toen lanceerden Darwin en Wallace in Londen de gedachte dat het leven verandert - dat het zich ontwikkelt. Darwin noemde zijn theorie 'the survival of the fittest' (3) - (de best aangepaste blijft 'voortbestaan').

  Zo lang een dier goed aan zijn omgeving is aangepast, blijft de soort voortbestaan. In de natuur veranderen de omstandigheden echter voordurend.

  Bepaalde landstreken, bijvoorbeeld de Britse eilanden, bestonden vroeger niet, maar lagen toen onder de zeespiegel. Dit weten we door zeefossielen die in de rotsen zijn aangetroffen. In de ijstijden bewoonde de behaarde mammoet de Europese steppen. Dit dier was aangepast aan een koud klimaat.

  Om in een voortdurende veranderende wereld te kunnen voortbestaan, moet het leven zelf ook steeds veranderen. We kunnen de evolutie om ons heen niet echt waarnemen, omdat het zo langzaam gaat. Enkele jaren geleden werd echter een interessante ontdekking gedaan die liet zien hoe de evolutie werkt - en dit betrof een nachtvlinder.

  Deze mot, de gespikkelde mot, wiens leven afhangt van een goede camouflage, wijzigde zijn kleur en tekening geleidelijk, afhankelijk van de veranderingen in zijn omgeving.

  de leer

  het leer

  de evolutieleer
  de natuuronderzoeker (s)
  de gedachte (n)
  de omgeving
  de zeespiegel (s)
  de omstandigheid (heden)
  de landstreek (streken)
  de mot (ten)
  de nachtvlinder (s)
  de ontdekking (en)
  de ijstijd (en)
  de rots (en)
  het zeefossiel (en)
  het voortbestaan
  aan de gang zijn
  ontwikkelen - ontwikkelde - ontwikkeld
  aanpassen - paste aan - aangepast
  betreffen - betrof - betroffen
  waarnemen - nam waar - waargenomen
  bewonen - bewoonde - bewoond
  afhangen - hing af - afgehangen
  aantreffen - trof aan- aangetroffen
  behaard
  gespikkeld
  afhankelijk (adj. et adv.)
  geleidelijk (adj. et adv.)
  bepaald
  voortdurend veranderd (adj. et adv.)

  (1) Charles Darwin (1809 - 1882) Engels natuuronderzoeker. Wereldberoemd door zijn werk op het gebied van natuurlijke selectie. Van 1831 tot 1836 ging hij met het schip de Beagle op expeditie in de wateren rondom Zuid-Amerika en in de Grote Oceaan. Zijn waarnemingen van het dieren- en plantenleven op de Galapagos Eilanden in de Grote Oceaan leidden tot zijn theorieŽn over de evolutie. Zijn boe 'The origin of species by means of natural selection' werd in 1859 gepubliceerd.

  (2) Alfred Russel Wallace (1823 - 1913) Engels natuuronderzoeker. Reisde in het Amazonebekken (1848 - 1852) en in de Maleise Archipel (1854 - 1862). Zijn reizen bevorderden zijn interesse in de problemen van de evolutie. In 1858 formuleerde hij zijn denkbeelden over het voortbestaan van de best aangepaste soort. Hij zond zijn aantekeningen naar Darwin, die verbaasd was dat de gedachten van Wallace vrijwel gelijk waren aan de zijne.

  (3) survival of the strongest


  Twitter Share
  Dutch exercise "De evolutietheorie" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Wat noemt men 'evolutieleer' ?  2. Hoelang is de evolutie al aan de gang ?  3. Wanneer werd deze theorie verklaard ?  4. Wie heeft die verklaard ?  5. Wat werd tot 1858 geloofd ?  6. Hoe noemde Darwin zijn theorie ?  7. Welk dier was aangepast aan een koud klimaat ?  8. Waarom moet het leven zelf veranderen ?  9. Waarom kunnen we zelf de evolutie niet waarnemen ?  10. Met welk dier werd een ontdekking gedaan die liet zien hoe de evolutie werkt.  End of the free exercise to learn Dutch: De evolutietheorie
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topic : Geography, history, politics, literature... | All our lessons and exercises