Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #38536
  > Other Dutch exercises on the same topic: Geography, history, politics, literature... [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Quiz


  Quiz  Twitter Share
  Dutch exercise "Quiz" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Hij was een Poolse astronoom. Hij bestudeerde optica, wiskunde, perspectief en kerkelijk recht. Werd in 1497 kanunnik. Studeerde ook medicijnen en was arts tot 1512. De 'revolutionibus orbium coelestium' bewijst dat de zon het middelpunt van het zonnestelsel is, in 1530.  2. Duits-Engelse astronoom, die in Hannover werd geboren. Aanvankelijk was hij musicus, maar zwaaide naar astronomie om en bouwde een spiegeltelescoop. Hij ontdekte Uranus. Ook ontdekte hij twee satellieten van Saturnus. In 1789 bouwde hij een telescoop van 12 meter.  3. Frans natuuronderzoeker. Kreeg belangstelling voor planten toen hij in het Franse leger aan de Riviera diende. Hij werd directeur van de Franse koninklijke tuin. Hij was een van de eerste geleerden die het principe van de evolutie in de dierenwereld uiteenzette.  4. Hij was een Duitse wis-en natuurkundige. Tussen 1905 en 1916 werd hij wereldvermaard door zijn relativiteitstheorie. In 1940 verliet hij Duitsland en werd Amerikaans staatsburger. Hij voorzag de mogelijkheid van een 'superboom', die op atoomsplitsing gebaseerd zou zijn. Na de oorlog drong hij sterk aan op beperking van atoomwapens.  5. Hij was een Engels wis- en natuurkundige. Hij studeerde aan het Trinity College te Cambridge.Van hem gaat het verhaal dat het vallen van een appel hem inspireerde tot het nadenken over de wetten van de zwaartekracht. Hij was van 1703 tot zijn dood voorzitter van de Royal Society.  6. Deze uitvinder begon als spoorwegkrantenjongen. Bestudeerde de telegrafie en vond toen een automatische repetitor uit om berichten van de ene telegraafdraad naar de andere over te brengen.  7. Frans wiskundige, fysicus en theoloog. Hij was een wonderkind, dat op zijn 16de jaar een geschrift over stereometrie publiceerde. Na zijn dood werden aantekeningen van hem gevonden over christelijke waarheden; deze werden in 1669 als de beroemde 'Pensées' gepubliceerd.  8. Amerikaans automobielconstructeur en -fabricant. Hij bouwde zijn eerste auto in 1893; hij was de uitvinder van de massaproduktie.  9. Hij was een Zweedse uitvinder en scheikundige. In 1867 bereidde hij de explosieve stof dynamiet. In 1889 kwam hij met verscheidene soorten rookloos kruit. Uit de fabricage van explosieven verwierf hij een reusachtig vermogen dat hij naliet om daaruit de jaarlijkse prijzen voor de vrede, literatuur, natuurkunde, scheikunde en geneeskunde toe te kennen.  10. Oostenrijkse arts en grondlegger van de psycho-analyse. Studeerde medicijnen in Wenen, specialiseerde zich in neurologie. Zijn grootste werk 'Die Traumdeutung' werd in 1900 gepubliceerd.  End of the free exercise to learn Dutch: Quiz
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topic : Geography, history, politics, literature... | All our lessons and exercises