Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #46265
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Nature [Change theme]
  > Similar tests: - Forest - Months & seasons - Belgium-geography - Winter activities - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24)
  > Double-click on words you don't understand


  Plants


   

  De wereld van de planten

  Het bestaan van de mens op aarde is afhankelijk van al het andere leven rondom hem en een groot deel daarvan behoort tot het plantenrijk. Zonder de enorme variatie in de plantenwereld zou het dierlijk leven niet kunnen voortbestaan en onze planeet een dorre woestijnwereld zijn, zonder een spoor van leven.

  Sommige planten hebben voor ons meer nut dan andere. Boven aan de lijst van planten waarvan ons leven afhangt, staan de voedingsgewassen. De familie grassen is waarschijnlijk de belangrijkste, want deze levert de wereld tarwe, rijst, haver, gerst en suikerriet; producten die alle min of meer worden gegeten zoals ze zijn gegroeid.

  Andere grassoorten leveren het basisvoedsel voor het vee, waarvan de mens afhankelijk is voor wat betreft melk en vlees. Dan zijn er nog de knolgewassen, zoals aardappelen en wortelen, en de vele soorten vruchten. Sommige planten leveren ons genotmiddelen, zoals thee en koffie. Geneeskrachtige planten leveren kinine en morfine en sommige schimmels verschaffen ons antibiotica zoals penicilline en streptomycine. Wij verbranden plantaardig materiaal, zoals steenkool en hout, om ons te verwarmen. Andere brandstof is de ongeveer 300 miljoen jaar geleden gevormde aardolie. Van andere planten maken we kledingstoffen of gebruiken het hout ervan om te bouwen.

  Nadat al deze eerste levensbehoeften door de plantenwereld zijn vervuld, kunnen we onze tuinen met bloemen gaan beplanten. Bloemen zijn niet alleen fraai om te zien, maar ze zijn op hun beurt van belang voor de natuurlijke kringloop, omdat ze nectar leveren aan de bijen en andere insecten die een noodzakelijk onderdeel uitmaken van de evenwichtige wereld van de natuur.

  Twitter Share
  Dutch exercise "Plants" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. De familie grassen geeft

  2. Geneeskrachtige planten geven

  3. Welke genotmiddelen geven ons sommige planten ?

  4. Het bestaan van de mens op aarde is vooral afhankelijk van

  5. Waarom zijn de bloemen ook belangrijk ?

  6. Wie heeft nectar nodig ?

  7. Welke kledingstoffen geven sommige planten ?

  8. Wat kunnen we met tarwe doen ?

  9. Wat komt er uit planten ?

  10. Wat doen we met hout ?

  End of the free exercise to learn Dutch: Plants
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Nature | All our lessons and exercises