Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #59203
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | Cars | Journeys [Change theme]
  > Double-click on words you don't understand.


  Belgium : Driving licence
  Ik wil mijn rijbewijs halen. Wanneer en hoe kan ik dat?

  Om je rijbewijs te behalen, moet je slagen voor het theorie-examen, leren rijden met een vrije opleiding of in een erkende rijschool en slagen voor het praktijkexamen.

  MINIMUMLEEFTIJD

  De minimumleeftijd (er is geen maximumleeftijd) om een rijbewijs te behalen is:

  • 16 jaar voor een voertuig met maximum 50 cm3 of 4 kW en 45 km/u (bromfiets klasse B);
  • 18 jaar voor een motorfiets (meer dan 50 cm3 en een vermogen lager dan of gelijk aan 25 kW), met een beperkt rijbewijs categorie A dat je na 2 jaar kunt inwisselen voor een niet-beperkt rijbewijs A;
  • 18 jaar voor een rijbewijs B; voertuig met ten hoogste acht plaatsen, bestuurder niet inbegrepen, met een maximaal toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton; onder meer ook vierwielers met een lege massa tot maximaal 400 kg of 550 kg voor goederenvervoer en een vermogen van niet meer dan 15 kW;
  • 21 jaar (18 jaar als de bestuurder over een getuigschrift van vakbekwaamheid beschikt) voor een autobus of autocar, alsook voor een vrachtwagen met een maximaal toegelaten massa van boven de 7,5 ton.

  SLAGEN VOOR HET THEORIE-EXAMEN

  Het examen test je kennis van de wegcode, maar ook van de wet betreffende de politie over het wegverkeer. De vragen variëren naargelang van het rijbewijs dat je wilt behalen. Voor de meeste rijbewijzen zijn er 50 vragen waarvan je er ten minste 41 juist moet beantwoorden.

  Er zijn ook speciale zittingen, onder andere voor personen die niet voldoende kunnen lezen en schrijven. Voor personen die één van de drie landstalen niet voldoende onder de knie hebben, zijn er zittingen voorzien met vertaling.

  Het theorie-examen blijft drie jaar geldig. Het geeft je recht op een voorlopig rijbewijs. Opgelet: het voorlopig rijbewijs voor bromfietsen, motorfietsen, vrachtwagens of autobussen blijft maar één jaar geldig.

  SLAGEN VOOR HET PRAKTIJKEXAMEN

  Het praktijkexamen varieert naargelang van het soort voertuig. Zo moet je met een motor manœuvres uitvoeren zoals slalommen, in lussen rijden, plots remmen, precisieremmen en stapvoets rijden.

  RIJBEWIJS AUTO (B)

  Met vrije opleiding. Dit is het zogenaamde voorlopig rijbewijs model 36 maanden. Je mag het praktijkexamen enkel afleggen na een opleiding van minimum 3 maanden. Met je voorlopig rijbewijs op zak leer je rijden gedurende een periode van maximum 36 maanden, met één of meerdere begeleiders naar keuze. Je mag van begeleider wisselen tijdens de opleiding.

  Je mag enkel de baan op met één begeleider en maximum één bijkomende passagier (begeleider of niet). De begeleider moet al minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs categorie B hebben. Hij mag de laatste 3 jaar geen rijverbod opgelopen hebben.

  Opleiding in een rijschool. Dit noemt men het voorlopig rijbewijs model 18 maanden. Eerst moet je ten minste 20 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool. Als je in staat bent om te rijden, krijg je van de school een bekwaamheidsattest. Daarmee kun je een voorlopig rijbewijs krijgen en kun je zonder begeleider rijden tijdens een periode van 18 maanden. Het praktijkexamen mag slechts worden afgelegd na een minimumperiode van 3 maanden.

  Als je tweemaal niet slaagt voor je praktijkexamen moet je 6 uur praktijkles volgen in een erkende rijschool vooraleer je opnieuw het examen mag afleggen. Dat geldt na een opleiding in een rijschool, maar ook na een vrije opleiding.

  Het voorlopig rijbewijs heeft een aantal beperkingen: je mag er enkel mee in België rijden, je mag niet rijden op vrijdag, zaterdag, zondag en op feestdagen van 22 u tot 6 u en evenmin vanaf 22 u op de avond voor een feestdag.


  Twitter Share
  Dutch exercise "Belgium : Driving licence" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. test onze kennis van de wegcode, maar ook van de wet betreffende de politie over het wegverkeer.  2. Hoeveel vragen zijn er voor de meeste rijbewijzen ?  3. Hoe oud moet je zijn om een rijbewijs te behalen voor een bromfiets klasse B ?  4. Hoelang blijft het theorie-examen voor auto's geldig ?  5. Hoeveel uur praktijklessen moet men volgen in een erkende rijschool ?  6. Met een opleiding in een rijschool mag het praktijkexamen slechts worden afgelegd na een minimumperiode van .  7. Op welke leeftijd kan je een een niet-beperkt rijbewijs A behalen ?  8. Met een vrije opleiding leer je rijden gedurende een periode van maximum maand, met één of meerdere begeleiders naar keuze.  9. Wat gebeurt er als je tweemaal niet slaagt voor je praktijkexamen ?  10. Een bestuurder beschikt over een getuigschrift van vakbekwaamheid. Hoe oud moet hij zijn om een vrachtwagen te besturen ?  End of the free exercise to learn Dutch: Belgium : Driving licence
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | Cars | Journeys | All our lessons and exercises