Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #60501
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Netherlands (1)


  NEDERLAND (1)

  .

   

  De prehistorie
  (Vóór 50 v. Chr.)

  In de voorlaatste grote ijstijd( het Saalien) die ongeveer van 200.000 jaar vóór Chr. tot 130.000 jaar vóór Christus duurde, werd door de kracht van het ijs in het midden van Nederland een heuvellandschap gevormd, dat bepalend mag worden genoemd voor de vorming van het huidige Nederland.

  Door het smelten van de ijskappen van dit ijs ontstonden er,in de daaropvolgende periode, behalve heuvels ook diepe rivierdalen. Deze rivierdalen bepalen nog steeds de loop van de grote rivieren de Rijn, Maas, Waal en IJssel. In die tijd bestond Nederland voornamelijk uit een delta, met langs de noordkust waddengebieden en in het binnenland moerassen en meren. Tijdens de ijstijd die daarop volgde( het Weichselien) die van 70.000 tot 10.000 vóór Christus duurde, bereikte het ijs Nederland niet. Deze periode werd gekenmerkt door een koud toendraklimaat en een altijd bevroren onderlaag (permafrost).

  De eerste bewoners van Nederland bewoonden voornamelijk de huidige Utrechtse heuvelrug en leefden van jacht en visvangst. Uit gevonden stenen werktuigen blijkt de aanwezigheid van de Neanderthalers,die al tijdens deze ijstijden in Nederland rondtrokken. Rond het jaar 5300 vóór Christus werd akkerbouw en veeteelt geïntroduceerd, waardoor de eerste nederzettingen ontstonden, al bleef ook de jacht en visvangst belangrijk. Uit die tijd stammen ook de indrukwekkende grafkelders van grote zwerfkeien. Deze hunebedden zijn nog steeds in de huidige provincie Drenthe te vinden.

   

  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands (1)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Welk soort landschap werd gevormd tijdens het Saalien ?

  2. Wat ontstond ook door dit ijs ?

  3. Waaruit bestond Nederland voornamelijk in die tijd ?

  4. Hoe was de onderlaag tijdens het Weichselien ?

  5. Waar woonden de eerste bewoners van het land ?

  6. Vanaf welk periode waren er Neanderthalers ?

  7. Deze eerste bewoners leefden van jacht en .

  8. Rond welk jaar werden akkerbouw en veeteelt geïntroduceerd ?

  9. Wat stammen ook uit die tijd ?

  10. Waar kunnen we ze nog zien ?

  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands (1)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises