Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #60922
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (6)


  NEDERLAND (6)

  Het Habsburgse Huis (1477)

  Karel de Stoute, zoon van Filips de Goede, sneuvelt. De Nederlanden komen, door het huwelijk van zijn dochter Maria van BourgondiŽ met Maximiliaan I van Oostenrijk, onder Habsburgse heerschappij.

  Het Habsburgse vorstenhuis regeerde, met onderbrekingen, van 1273 tot 1806 over het Heilige Roomse Rijk. Maria van BourgondiŽ vaardigde in 1477, nog voor haar huwelijk met Maximiliaan I van Oostenrijk, het ' Groot-Privilege' uit. Dit onder druk van de Staten die hun oude privileges weer terug wilden. Daarin werd onder meer bepaald dat het Parlement van Mechelen en de Centrale Rekenkamer werden afgeschaft en vervangen door de grote Raad van Mechelen. De Staten-Generaal en de gewestelijke Statenvergaderingen mochten voortaan op eigen gezag bijeenkomen. Vlaanderen, Holland, Namen en Brabant kregen belangrijke privileges. Door deze maatregelen werd het uiteenvallen van de Nederlanden voorkomen.Vanaf de dood van Karel de Stoute bezette de Franse koning Lodewijk XI het hertogdom BourgondiŽ en stuurde hij zijn leger naar het noorden. In september van dat jaar werd er een wapenstilstand gesloten tussen de echtgenoot van Maria van BourgondiŽ, Maximiliaan I van Oostenrijk, en Lodewijk XI. In 1478 werden echter ,in Parijs, de Franse bezittingen van Karel de Stoute geconfisqueerd en begon de oorlog opnieuw. Na een overwinning van Maximiliaan op het Franse leger, bleef Vlaanderen voor Maria behouden. In 1482 stierf Maria van BourgondiŽ door een val van haar paard. Haar driejarige zoontje Filips de Schone volgde haar, onder regentschap van zijn vader Maximiliaan, op. Vlaanderen en Brabant hadden grote bezwaren tegen dit regentschap en erkenden Maximiliaan pas nadat hij de vrede van Atrecht met Frankrijk had gesloten. Ook moest zijn tweejarige dochtertje huwen met de dertienjarige Franse Karel VIII.Zo werd BourgondiŽ terug Frans bezit.

  In 1493 volgde Maximiliaan zijn vader op als keizer van het Heilige Roomse Rijk. Zijn inmiddels volwassen zoon Filips de Schone nam het bestuur van de Nederlanden op zich en huwde met Johanna van CastiliŽ. Na de plotselinge dood van Filips de Schone in 1506, nam Maximiliaan opnieuw het bestuur van de Nederlanden op zich. Als landvoogdes stelde hij zijn dochter Margaretha van Oostenrijk aan. De zoon van Filips de Schone, Karel V, was nog te jong om te regeren.


  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (6)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  Click on words to build sentences. Click on boxes to start again.

  1.           

  2.             

  3.          

  4.           

  5.          

  6.           

  7.              

  8.              

  9.             

  10.                  

  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (6)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises