dutch
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #62592
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (14)


  NEDERLAND (14)

  De Gouden Eeuw (1600 - 1700)
  De Gouden Eeuw is de belangrijkste periode uit de Nederlandse geschiedenis. Het pas ontstane ministaatje aan de Noordzee, ouderwets en hypermodern tegelijkertijd, komt tot grote economische, culturele en wetenschappelijke bloei. Veel slachtoffers van de godsdienstvervolgingen,uit heel Europa, vluchtten naar de Republiek. Amsterdam wordt een centrum voor schrijvers en geleerden die in hun eigen land niet kunnen en mogen publiceren.

  De zeventiende eeuw wordt in de Nederlandse geschiedenis de 'Gouden Eeuwí genoemd. In deze periode komt de Republiek der Verenigde Nederlanden tot een ongekende economische en culturele bloei. In Europa beleefde men juist een stagnatie en achteruitgang van de economie, die tot 1750 zou voortduren. In de Republiek worden de politieke veranderingen, die in de zestiende eeuw waren doorgevoerd, verder uitgebouwd en verfijnd. De hoogste leiding van de Republiek berustte niet bij de adel en geestelijkheid zoals elders in Europa, maar bij een elite uit de burgerij. Deze regenten, zoals de bestuurders werden genoemd, kwamen doorgaans uit de koopmansstand. Politieke besluiten werden dan ook niet zozeer genomen om meer invloed en machtsuitbreiding in Europa of elders in de wereld te krijgen, maar om de handel te bevorderen of veilig te stellen. Dit in tegenstelling tot de omringende landen als Engeland en Frankrijk. Amsterdam ontwikkelde zich tot de belangrijkste havenstad en het commerciŽle centrum van de wereld. Centraal hierin stond de functie van de stapelmarkt. De stapelmarkt was in die tijd onmisbaar voor de doorverkoop, overlading, bewaring en bewerking van binnengekomen producten.

  De Nederlandse koopvaardijvloot bestond rond 1670 uit circa 2000 grote vrachtschepen. Dat was veel meer dan de Engelse vloot. De Republiek had hierdoor vrijwel een transportmonopolie op de wereldzeeŽn. Met name de koloniale handel bracht het land veel rijkdom. Vanuit IndiŽ, Bengalen, Ceylon en MaleisiŽ werden specerijen, peper, zijden en katoenen stoffen aangevoerd. Tussen de westkust van Afrika, BraziliŽ, de CaraÔben en Europa bestond de handel voornamelijk uit plantageproducten zoals suiker, zout, tabak en brazielhout(pernambukhout) en later uit het bedroevende ,beroemde ebbenhout( slaven). Aanvankelijk ging het de Hollandse zeevaarders die op Afrika voeren uitsluitend om goud en ivoor en hield men zich ver van de slavenhandel. Maar na verloop van tijd beschouwden de meeste zeelui ook de slavenhandel als toegelaten. Om de handel in slaven te rechtvaardigen, greep men naar de bijbel. Afrikanen waren de zonen en dochters van Cham, die door zijn vader Noach was vervloekt en daarmee dus ook de Afrikaanse bevolking.
  Aan de positie van Amsterdam als het financiŽle centrum in de wereld, heeft vooral de Amsterdamse Wisselbank bijgedragen. De bank werd in 1609 opgericht en was een officiŽle instantie die het betalingsverkeer moest bevorderen. Dit betalingsverkeer werd bemúilijkt door de vele verschillende muntsoorten die er in die tijd in omloop waren. De Amsterdamse Wisselbank nam munten in bewaring, waarna de inlegger een tegoed kreeg in bankguldens. Hiermee werd tevens de basis gelegd voor giraal geldverkeer.

  De Gouden Eeuw staat niet alleen bekend om de economische prestaties. Ook op cultureel gebied stak de Republiek ver uit boven de rest van Europa. Opmerkelijk voor die tijd was dat ook de gewone burgers hun stempel drukten op de verschillende kunstuitingen. Vooral in de schilderkunst was dit het geval. Frans Hals, Johannes Vermeer, Jan Steen, Pieter de Hoogh, Jacob van Ruysdael en Rembrandt van Rijn zijn de beroemdste schilders uit die tijd. Rembrandt van Rijn (1606-1669) wordt algemeen beschouwd als de grootste schilder van de Gouden Eeuw. Rembrandt was de zoon van een Leidse molenaar.Gedurende een jaar volgde hij de lessen aan de Academie van Leiden. Daarna werd hij leerling van Jacob van Swanenberg in Leiden en vervolgens van de Amsterdamse schilder Pieter Pietersz. Lastman. In 1625 ging hij in Leiden als zelfstandig schilder werken. Tot 1632 staat deze periode bekend als zijn Leidse tijd. In 1632 vertrok Rembrandt opnieuw naar Amsterdam. Hij woonde in bij de kunsthandelaar Hendrik van Uylenburgh en trouwde een jaar later met de nicht van de kunsthandelaar, Saskia van Uylenburgh. Het echtpaar kreeg vier kinderen, waarvan alleen de zoon Titus in leven is gebleven.
  Na de dood van Saskia in 1642 raakte Rembrandt in financiŽle múilijkheden en veel van zijn bezittingen en schilderijen werden verbeurd verklaard. Met Hendrickje Stoffels, waarmee hij was gaan samenwonen, kreeg hij nog een dochter Cornelia. Hendrickje en zoon Titus zorgden samen voor voldoende opdrachten voor Rembrandt, waarmee hij zijn schulden kon afbetalen. Zijn opdrachten kwamen vooral van rijk geworden Amsterdamse burgers en kooplui. Rembrandt stierf in 1669 en ligt begraven in de Westerkerk in Amsterdam.

  Rembrandt schilderde veel portretten, waaronder het wereldberoemde groepsportret de 'Nachtwachtí. Zijn bijbelse voorstellingen en zelfportretten vormen een belangrijk onderdeel van zijn werk. Zijn bekendste werken zijn: De anatomische les van professor Tulp, Saskia als Flora, De Staalmeesters, Het Joodse Bruidje en De Heilige Familie. Rembrandt's úuvre is verspreid over heel Europa en de Verenigde Staten. Belangrijke collecties van hem zijn te vinden in het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, Museum Booijmans-Van Beuningen in Rotterdam, het Teylers Museum in Haarlem, het prentenkabinet van het British Museum in Londen, de Albertina in Wenen en de Pierpont Morgan Library in New York.
  Ook op letterkundig gebied bracht de Republiek beroemdheden voort, zoals Jacob Cats, Pieter Cornelisz. Hooft, Bredero, Constantijn Huygens en Joost van den Vondel, dichter en dramatisch auteur van de klassieke treurspelen 'Gijsbrecht van Amstelí en 'Luciferí ,zijn bekendste werken. Deze stukken worden ook nu nog opgevoerd. Ook Hugo de Groot (1583-1645),beter bekend als Grotius, moet worden genoemd. Deze Nederlandse jurist was tevens theoloog, classicus, historicus, staatsman en diplomaat. Een van zijn beroemdste werken is de juridische studie 'Over het recht van oorlog en vredeí. Hierin verdedigde hij de gerechtvaardigde oorlog als er geen andere middelen meer bestonden om een geschil op te lossen .Een onderdeel uit deze studie handelt over het maritieme recht , waarbij hij ervan uitgaat dat de zeeŽn niet tot een bepaalde heerser kunnen behoren, behalve een zone van drie mijl langs de kust. Deze studie geldt ook nu nog als basis voor het zeerecht.

  Amsterdam oefende in de Gouden Eeuw een magische aantrekkingskracht uit op buitenlanders,er was werk in overvloed en niemand viel je lastig over je geloof.Men zag er mensen van allerlei pluimage; Vlamingen, Portugezen, Engelsen, Fransen, Duitsers, Polen kwamen de stad en de haven bewonderen, zelfs tsaar Peter de Grote.Deze tsaar liet zich bij de Zaanse scheepsbouwers de modernste scheepsbouwtechnieken onderwijzen om de Russische vloot te moderniseren.Baruch Spinoza (1632-1677),waarvan de vader wegens zijn joodse afkomst Portugal moest ontvluchten en zich in Amsterdam vestigde, werd ťťn van de beroemdste mannen van Europa.Baruch Spinoza correspondeerde met tal van belangrijke tijdgenoten . Hij had veel omgang met vrijzinnige christenen en vrijdenkers, waardoor hij in de (joodse) ban werd gedaan en uit Amsterdam moest vertrekken. Zijn beroemdste werk is het boek 'Ethicaí, waarin hij door middel van de wiskunde de joods-mystieke traditie en het redelijk-wetenschappelijk denken in ťťn omvattende visie met elkaar heeft verenigd. Zijn werk, samen met dat van Voltaire en Descartes, heeft veel invloed gehad op het ontstaan van de Verlichting.

  Halverwege de zeventiende eeuw begonnen Engeland en Frankrijk de economische machtspositie van de Republiek aan te vallen. De Engelsen vaardigden in 1651 hun 'Navigation Actí uit,wat funest was voor de Nederlandse belangen.Op het land moest de Republiek uitputtende oorlogen voeren met Lodewijk XIV van Frankrijk. Dit alles werkte lastenverzwarend voor de economie. De Gouden Eeuw eindigde dan ook aan het begin van de achttiende eeuw.

  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (14)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  Click on words to build sentences. Click on boxes to start again.

  1.           

  2.             

  3.              

  4.          

  5.           

  6.         

  7.            

  8.           

  9.              

  10.              

  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (14)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises


  Share : Facebook / Google+ / Twitter / ...