Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #64164
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (20)


  NEDERLAND (20)

  Joan Derk van der Capellen tot den Pol

  De Patriottenbeweging (1781)

  Onder invloed van de schrijvers Rousseau en Voltaire,komt in Frankrijk de Verlichting op gang. Ook in Nederland ontstaat een beweging (de Patriotten) die de wankele republiek wil moderniseren en democratiseren. Het komt tot botsingen tussen Oranjegezinden en de Patriotten.

  Veel Nederlanders volgden met sympathie de onafhankelijkheidsstrijd van de Amerikanen tegen Engeland,ook al omdat de Amerikanen zich lieten inspireren door de Nederlandse opstand tegen de Spanjaarden in de zestiende eeuw. Vooral het idee dat men een vorst onder bepaalde omstandigheden mag afzetten, dat Willem van Oranje in zijn schriftelijk verweer (Apologie) tegen de Spaanse koning had gelanceerd, interesseerde hen.

  In 1776 verscheen het schip van de Amerikaanse opstandelingen(de Andrew Doria) voor de kust van de Nederlandse Antillen. De gouverneur van het eiland Sint Eustachius liet saluutschoten afvuren ter begroeting. Hiermee erkende de Republiek de facto als eerste, de Verenigde Staten als zelfstandige staat. Door zijn anglofilie raakte Willem V steeds meer geÔsoleerd. Hij zag ook niets in de vernieuwingen van het staatsbestel waar de democratische patriotten om vroegen.

  In 1780 brak de Vierde Engelse Oorlog uit ten gevolge van een afspraak tussen Amsterdam en de Amerikaanse opstandelingen over een toekomstig handelsverdrag. De vloot van de Republiek was erg verwaarloosd en nauwelijks opgewassen tegen de Engelsen. Veel koopvaardijschepen vielen in Engelse handen of moesten uitwijken, waardoor ook de handel veel schade ondervond. De politieke en economische tegenslagen leidden onder de bevolking tot veel onrust. Bovendien deden de ideeŽn van de Verlichting ook in de Republiek hun intrede. De Verlichting heeft het idee van een optimistisch geloof in de eigen mogelijkheden van de mens en vooral in de rede voortgebracht. Hiermee kwam bij de ontwikkelde burgerij ook de democratische beweging op gang. De regenten, voortgekomen uit de koopmansfamilies, vormden een gesloten stand, die elkaar de belangrijke politieke posten toeschoven. De tegenstelling tussen oranjegezinden, die sterk de orthodoxe protestantse leer aanhingen, en de opkomende patriotten nam toe. Dit resulteerde in de publicatie van het pamflet 'Aan het Volk van Nederland', geschreven door de adellijke patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol, waarin onder andere het programma van de patriottenpartij was opgenomen en de Oranjes werden aangewezen als de wortel van alle kwaad. In het pamflet werd opgeroepen de wankelende Republiek te moderniseren en te democratiseren. In de jaren die volgden kwam het tot botsingen tussen de patriotten en de oranjeaanhangers. Er dreigde zelfs een burgeroorlog. Willem V ontvluchtte in 1785 Den Haag vanwege de dreigementen van de patriottische vrijkorpsen (kleine legertjes) en vestigde zich in Nijmegen. In 1787 stuurde de koning van Pruisen, de broer van prinses Wilhelmina, vrouw van Willem V, troepen naar de Republiek om orde op zaken te stellen. Veel patriotten vluchtten daarop naar Frankrijk.Willem V werd als stadhouder in ere hersteld in de Noordelijke provincies.Hij vestigde zich in het paleis 'Het Loo' in Apeldoorn.

  In het Zuiden evolueerde de toestand zich anders. In Brabant, dat onder Oostenrijks bestuur viel, stonden twee partijen tegenover elkaar; de conservatieve Statisten en de democratische Vonckisten. De 'Brabantse Omwenteling'brak enkele dagen later uit,na de inname van de Bastillle in Parijs.Uiteindelijk resulteerde dit in 1789 tot de bezetting en annexatie door Frankrijk.

  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (20)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. De Patriotten wilden de wankele republiek moderniseren en .

  2. In 1776 verscheen het schip van de Amerikaanse opstandelingen en de gouverneur liet ter begroeting saluutschoten .

  3. Willem V zag niets in de vernieuwingen van het staatsbestel waar de democratische patriotten om .

  4. In 1780 zal de Vierde Engelse Oorlog .

  5. De vloot van de Republiek was erg verwaarloosd en veel koopvaardijschepen vielen in Engelse handen of moesten .

  6. De tegenstelling tussen oranjegezinden en de opkomende patriotten . Dit resulteerde in de publicatie van het pamflet 'Aan het Volk van Nederland', geschreven door de adellijke patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol,

  7. De adelijke patriot Joan Derk van der Capellen tot den Pol zal het pamflet 'Aan het Volk van Nederland',

  8. De Oranjes werden er als de wortel van alle kwaad .

  9. Er zelfs een burgeroorlog.

  10. In 1787 stuurde de koning van Pruisen troepen naar de Republiek om orde op zaken te .

  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (20)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises