Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #64459
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Netherlands (21)


  NEDERLAND (21)

   

   

  m

  De Bataafse Republiek (1793)

  Het revolutionaire Frankrijk verklaart in 1793 de Republiek de oorlog,die twee jaar later wordt gevolgd door een bezetting. De Patriotten roepen de Bataafse Republiek uit. De instellingen van het oude regime worden afgeschaft. De Republiek wordt een eenheidsstaat met een moderne grondwet.

  Door de Pruisische interventie werd de positie van Willem V, als stadhouder, hersteld.Het herstel van Willem V duurde echter maar 2 jaar. De vele patriotten die naar Frankrijk waren gevlucht en daar de revolutie hadden meegemaakt, hoopten dat deze omwenteling  ook in de Republiek een omverwerping van de regentendictatuur zou bewerkstelligen.In 1792 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk en Pruisen. Franse troepen bezetten opnieuw de zuidelijke (Oostenrijkse) Nederlanden, maar werden daar  door de Oostenrijkse troepen verjaagd. Een jaar later, in 1793, verklaarde Frankrijk de oorlog aan de Republiek en Engeland en nu lukte het de Fransen  wel om definitief zuidelijk Nederland te bezetten. In 1795 werden Utrecht en Amsterdam door Franse troepen bezet. Willem V vluchtte naar Engeland. In heel Nederland werden vrijheidsbomen geplant. Ging de revolutie in Frankrijk gepaard met veel bloedvergieten, in Nederland werd de omverwerping van het oude regime de 'fluwelen revolutie' genoemd. Overal werden de  regenten vervangen door patriotten en werd de Staten-Generaal vervangen door een Nationale Vergadering. Deze werd verkozen door alle mannen van twintig jaar en ouder, die aan bepaalde voorwaarden voldeden. In de 'Bataafse Republiek' zouden voortaan ook de idealen van de Franse revolutie gelden.

  In 1795 werd tussen Frankrijk en de Republiek het 'Haagse Verdrag' getekend. Hierin werd onder andere bepaald dat de Republiek met de helft van haar leger en vloot de Fransen zou steunen, 25.000 man Franse troepen moest onderhouden, er een schadeloosstelling van 100 miljoen gulden aan Frankrijk moest worden betaald en de steden Venlo en Maastricht in Franse handen zouden komen. Dankzij het optreden van de voorzitter van de nog in functie zijnde Staten-Generaal, Pieter Paulus, werden nog hardere maatregelen vermeden. Vanwege het Haagse Verdrag verklaarde Engeland de Republiek de oorlog en bezette de koloniën.

  Vanuit de Nationale Vergadering werd in 1796 een comité opgericht voor het opstellen van een grondwet. Men twijfelde eerst over het behoud van de autonomie van de provincies of het creëren  van  een centraal geregeerde eenheidsstaat. Er werden zelfs diverse pogingen gedaan tot een staatsgreep. Uiteindelijk kregen in 1798 de voorstanders van de eenheidsstaat de overhand. Naast centralisatie werd ook de gelijkheid van alle geloofsstromingen in de Republiek doorgevoerd. Voor het eerst sinds de Tachtigjarige Oorlog konden ook niet-protestanten actief aan het politieke leven deelnemen.


  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands (21)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Hoelang duurde het herstel van Willem V ?

  2. Naar welk land waren vele patriotten gevlucht ?

  3. In welk jaar verklaarde Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk en Pruisen ?

  4. Welke streek bezetten de Franse troepen ?

  5. Wanneer werden Utrecht en Amsterdam door Franse troepen bezet ?

  6. Waar vluchtte Willem V naartoe ?

  7. Wat werden er in heel Nederland geplant ?

  8. Door wie werden de regenten vervangen ?

  9. Hoe werden die mensen verkozen ?

  10. Wat werd in 1795 getekend tussen Frankrijk en de Republiek ?

  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands (21)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises