Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #65165
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19) - NEDERLAND (34)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (24)


  NEDERLAND (24)

  De Belgische onafhankelijkheid (1830)
  De Belgen zijn zeer ontevreden over de samenvoeging en over de samenwerking met de koning. Ze komen in opstand en roepen de onafhankelijkheid uit. Negen jaar later wordt deze scheiding door Engeland en Frankrijk afgedwongen. Willem I doet een jaar later teleurgesteld afstand van zijn troon.

  De gedwongen hereniging van de beide landen werd door BelgiŽ van het begin af aan tegengewerkt. In 1830 braken de eerste relletjes uit in Brussel die uitmondden in een opstand. Willem I stuurde zijn zoon prins Frederik met een leger naar Brussel, waar straatgevechten uitbraken. Hij moest zich na drie dagen terugtrekken. Kort daarop werd de Belgische onafhankelijkheid uitgeroepen. Aanvankelijk wilde men via een bestuurlijke scheiding of een grondwetswijziging de geschillen oplossen. Willem I verwierp echter alle scheidingsvoorwaarden en trok in 1831 met een leger op naar Brussel. In deze 'Tiendaagse Veldtocht' werd het Belgische leger verslagen, maar Willem I moest zich terugtrekken voor het te hulp geschoten Franse leger. Engeland en Frankrijk schaarden zich achter de Belgen en sommeerden Willem I zijn aspiraties op te geven. De koning weigerde, waarop Engeland en Frankrijk Nederlandse schepen een embargo oplegden en de havens blokkeerden.

  Op 4 juni 1831,koos het Belgische Congres  Leopold van Saksen-Coburg tot koning der Belgen. In 1831 werd de 'Londense Conferentie' gehouden tussen Engeland, Frankrijk en Nederland, waar in 24 artikelen de afscheiding van BelgiŽ werd geregeld. Het embargo werd opgeheven, maar beide landen hielden hun legers op oorlogssterkte. Pas in 1838 erkende Willem I de afscheiding en volgde in 1839 het Eindverdrag met BelgiŽ.

  De naam BelgiŽ is afkomstig van een groep keltische stammen,de Belgae ,die het gebied in de Romeinse tijd bewoonden. Door keizer Augustus werd het gebied als de provincie Belgica aangeduid.
  De nieuwe staat in wording had gedurende de Brabantse Omwenteling in 1789 al even mogen proeven van de onafhankelijkheid. De krachten die naar de Belgische onafhankelijkheid streefden waren dan ook gedurende de negen jaar van de hereniging met de noordelijke Nederlanden steeds werkzaam gebleven.
  Willem I was zeer teleurgesteld over de afscheiding.Zijn voorgenomen( tweede )huwelijk met de katholieke Belgische gravin HenriŽtte d'Oultremont de Wťgimont, stuitte op hevig verzet en kritiek .Dit was dan voor hem de aanleiding om in 1840 afstand te doen van de troon,ten voordele van zijn zoon. Hij overleed op 12 december 1843.

  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (24)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Van welk jaar af begonnen de Belgen ontevreden te zijn met de hereniging van de beide landen ?  2. Wanneer braken de eerste relletjes uit in Brussel ?  3. Wie stuurde Willem I naar Brussel ?  4. In welk jaar trok Willem I met een leger op naar Brussel ?  5. Welk land hielp de Belgen en stuurde zijn leger ?  6. Welke landen legden een embargo op de Nederlandse schepen ?  7. Wie kozen de Belgen tot koning der Belgen ?  8. In welk jaar erkende Willem I de afscheiding ?  9. Met wie wilde Willem I hertrouwen ?  10. In welk jaar overleed Willem I ?  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (24)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises