dutch
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #65439
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (25)


  NEDERLAND (25)

  .

   Koning Willem II

   

  Grondwetsherziening (1848)
  Opnieuw zorgen revolutionaire gevoelens in heel Europa voor onrust, ook in Nederland. Koning Willem II laat zich overhalen een liberaal standpunt in te nemen en stemt toe met een ingrijpende grondwetsherziening. Thorbecke is de ontwerper van de grondwet, waarin de koning onschendbaarheid geniet en de ministers verantwoordelijk zijn.

  Door de afscheiding van België werd in 1840 een grondwetsherziening noodzakelijk. Sommige liberalen, waaronder Thorbecke en Donker Curtius wilden van deze gelegenheid gebruik maken om vergaande hervormingen door te voeren. Maar Willem II ,op 7 oktober 1840 op de troon gekomen,wees de voorstellen af,die er voornamelijk op gericht waren om meer macht aan de Tweede kamer te geven . Tot nu toe waren de ministers  alleen verantwoording schuldig aan de koning, die daardoor  alle macht in handen hield. De hervormers wilden de ministeriële verantwoordelijkheid invoeren. Hierdoor zouden de ministers voortaan rekenschap moeten afleggen aan de 'gekozen' Tweede Kamer. De hervormers wensten ook meer transparantie in het regeerbeleid  en rechtstreekse verkiezingen.Maar weer weigerde de koning Intussen braken in Frankrijk ,in Duitse en Oostenrijkse steden , revoluties uit met als doel het vestigen van een liberaal politiek systeem. In Frankrijk werd tijdens de Februari-revolutie de burgerkoning Louis Philippe afgezet. In Oostenrijk werd de 'Maartrevolutie' bloedig neergeslagen. In Duitsland deed Frederik Willem IV van Pruisen concessies, maar werd de nationale vergadering (het parlement van Frankfurt) ontbonden toen men niet aan de wensen van de koning wilden voldoen. Ook in Den Haag en Amsterdam braken relletjes uit. Uit angst dat de onrust zich verder zou verspreiden, gaf Willem II toestemming de grondwet te wijzigen. Zijn angst was zo groot dat hij in één nacht van een conservatief in een liberaal veranderde.

  In 1848 werd onder leiding van Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) een nieuwe grondwet geschreven. De belangrijkste bepalingen daarin waren dat de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraden rechtstreeks werden verkozen, De Eerste Kamer werd door de Provinciale Staten  gekozen. Alle vergaderingen van de verkozen raden openbaar werden en de ministeriële verantwoordelijkheid werd ingevoerd. Dit betekende de onschendbaarheid van  de koning  en dat de ministers verantwoordelijk werden. Daarnaast kwam er vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging en vergadering, van meningsuiting,van persvrijheid en van godsdienstvrijheid.

  De nieuwe grondwet betekende voor Nederland een volledige staatkundige vernieuwing, waarbij het politieke oppergezag nu bij de Tweede Kamer lag en er enkele fundamentele burgerrechten werden vastgelegd. Willem III (1817-1890), die na de dood van zijn vader in 1849 koning was geworden, raakte meermaals in conflict met de Tweede Kamer. Op momenten dat deze met wetsvoorstellen kwam die hem niet aanstonden, ontbond hij de Kamer in de hoop dat een nieuw gekozen Kamer hem beter gezind was. Zijn recht om de Tweede Kamer te ontbinden of de regering af te zetten werd door de liberalen, onder aanvoering van Thorbecke, hevig bestreden. Onder druk van een sterke vertegenwoordiging van liberalen in de Tweede Kamer, zwichtte Willem III tenslotte en zou een regering nog slechts aftreden bij gebrek aan steun van de Tweede Kamer. Nederland werd van een aristocratisch geregeerd land met een grote persoonlijke macht van de koning, een land waarin de monarch voortaan een bijrol zou spelen in het staatsbeleid.

  In 1880 werd prinses Wilhelmina geboren. Zij was het enige kind uit het tweede huwelijk van koning Willem III met de twintigjarige Duitse prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. Wilhelmina's halfbroer kroonprins Willem stierf in 1879. In 1884 stierf ook haar halfbroer Alexander, waardoor Wilhelmina troonopvolgster werd.


  Complete these sentences.

  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (25)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  Click on letters between brackets to build correct words. Click on the box to start again.

  1. In 1840 was Willem II op de (                 ) gekomen.

  2. Door de (                                   ) van België werd een grondwetsherziening noodzakelijk.

  3. Sommige liberalen wilden meer (                 ) aan de Tweede kamer geven.

  4. De (                             ) waren alleen verantwoording schuldig aan de koning.

  5. De (                                ) wilden de ministeriële verantwoordelijkheid invoeren.

  6. Gezien de toestand in Europa, was Willem II zo angstig dat hij in één nacht van een (                                      ) in een liberaal veranderde.

  7. In 1848 werd een nieuwe (                          ) geschreven.

  8. Hiermee kwamen vrijheid van onderwijs, vrijheid van (                                ) en vergadering, van meningsuiting,van persvrijheid en van godsdienstvrijheid.

  9. Nederland werd een land waarin de monarch voortaan een (                    ) zou spelen in het staatsbeleid.

  10. In 1880 werd prinses Wilhelmina geboren. Zij was het enige kind uit het tweede (                          ) van koning Willem III.

  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (25)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises


  Share : Facebook / Google+ / Twitter / ...