Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #66368
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (28)


  NEDERLAND (28)

  Emma regentes (1890)

  Door de economische en industriŽle ontwikkeling ontstaat er in Nederland een grote arbeidersklasse. Ongeveer 70 procent van de beroepsbevolking is tussen 1870 en 1900 in deze sector werkzaam. In 1890 sterft koning Willem III. Zijn dochter Wilhelmina is nog te jong om hem  op te volgen. Haar moeder Emma wordt regentes. In 1898 wordt de achttienjarige Wilhelmina  koningin van Nederland.

  Door de economische en industriŽle ontwikkeling ontstond er in Nederland een grote arbeidersklasse. Ongeveer 70 procent van de beroepsbevolking was tussen 1870 en 1900 in deze sector werkzaam. Nederland profiteerde van de snelle industriŽle ontwikkeling in het Duitse Ruhrgebied. Rotterdam kon  hierdoor uitgroeien tot de belangrijkste havenstad in Europa. Van enige politieke invloed van deze arbeidersklasse was nauwelijks sprake. Ook de sociale omstandigheden waarin deze bevolkingsgroep moest leven waren slecht. Vooral in de snel groeiende steden werd het verschijnsel armoede steeds zichtbaarder. Van kerkelijke en particuliere zijde werd tegen de armoede wel wat gedaan, maar het armoedeprobleem werd steeds meer een sociaal en politiek probleem. In Amsterdam brak het 'palingoproer' uit dat bloedig werd neergeslagen door het leger. Er heerste een revolutionaire sfeer in Nederland.De regering in Den Haag koos ervoor om tegemoet te komen aan de eisen voor meer kiesrecht. In 1887 kwam er een grondwetsherziening, waardoor mannen die voldeden aan 'maatschappelijke welstand en geschiktheid' mochten stemmen. In 1888 waren er verkiezingen waarbij het aantal kiezers was uitgebreid van 100.000 tot ongeveer 300.000. Er kwam een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer. Ook Domela Niewenhuis werd als eerste socialist verkozen. Er kwam een verbod op kinderarbeid en een regeling voor arbeid door jongeren en vrouwen.

  In 1890 overleed koning Willem III. Prinses Wilhelmina was nog te jong om de troon te bestijgen. Haar moeder Emma nam het regentschap op zich. Emma, de koningin-moeder , heeft gedurende haar regentschap veel voor het koningshuis gedaan, dat door het optreden van koning Willem III in diskrediet was geraakt. Willem III had zich bij de Nederlandse bevolking niet geliefd gemaakt door zijn geringe belangstelling voor de noden van zijn onderdanen. Bovendien hield hij er  openlijk minaressen op na en leidde hij op kasteel Het Loo het leven van een grootgrondbezitter. Hij besteedde zijn tijd het liefst aan de jacht.

  Koningin Emma legde met haar dochter Wilhelmina door het hele land werkbezoeken af, waardoor de populariteit van de Oranjes onder het gewone volk werd  De 'Liberale Unie' kwam op het idee om van de verjaardag van Wilhelmina een nationale feestdag te maken.  Deze' Koninginnedag' wordt tot nu toe in heel Nederland massaal en uitbundig gevierd.

  Op 6 september 1898 werd op achttienjarige leeftijd Wilhelmina in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd. In 1901 trouwde ze met de hertog Hendrik van Meckelenburg-Schwerin. Uit dit huwelijk werd prinses Juliana geboren. Gedurende Wilhelmina's regeerperiode van vijftig jaar voltrokken zich in Nederland grote veranderingen. Vooral haar enorme wilskracht en doorzettingsvermogen tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben haar zeer geliefd gemaakt bij de Nederlandse bevolking.


  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (28)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. In welk jaar stierf koning Willem de derde ?  2. Wat is Emma voor Wilhelmina ?  3. In welk jaar werd Wilhelmina koningin van Nederland ?  4. Waarvan profiteerde Nederland ?  5. Welke haven werd de belangrijkste van Europa ?  6. Hoeveel kiezers waren er bij de verkiezingen van 1888 ?  7. Hoe heette de eerste socialistische vertegenwoordiger in de Tweede Kamer ?  8. Waaraan besteedde Willem III zijn tijd ?  9. Wat werd door het idee van de Liberale Unie ingesteld ?  10. Hoe oud was Wilhelmina toen ze koningin werd ?  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (28)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises