dutch
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #66877
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (30)


  NEDERLAND (30)


  Het kabinet Cort van der Linden

  De Pacificatie (1900 - 1914)

  Rond 1900 richt de Nederlandse politiek zich op het beschermen van het koloniale bezit en het verwerven van een vooraanstaande positie in de internationale handel en het geldverkeer. Nederland voert tussen de grote machtsblokken in Europa een strikt neutrale politiek. Ook de Schoolstrijd wordt beslecht en het algemeen mannenkiesrecht wordt ingevoerd.


  Rond 1900 richtte de Nederlandse politiek zich op het beschermen van het koloniale bezit en het verwerven van een vooraanstaande positie in de internationale handel en het geldverkeer. In de Europese machtspolitiek stelde Nederland zich neutraal op. Als klein land kon Nederland ook niet veel invloed uitoefenen. In 1871 veranderde de politieke machtsverhouding in Europa drastisch. Aan de oostgrens van Nederland ontstond het Duitse keizerrijk, met als bondgenoten Oostenrijk-Hongarije en ItaliŽ. Het andere Europese machtsblok bestond uit Engeland, Frankrijk en Rusland. Deze landen hadden zich verenigd om weerstand te bieden aan het economisch sterker wordende Duitsland. De twee blokken besteedden enorme bedragen aan het opbouwen van grote en moderne wapenarsenalen. Nederland hield zich afzijdig en bewaarde een strikte neutraliteit, evenals BelgiŽ en het groothertogdom Luxemburg.


  In Nederland zelf ging het economisch goed. In de steden werden grote warenhuizen gebouwd waar van alles te koop was. De paardentram had plaats gemaakt voor de elektrische tram, de fiets met rubberbanden deed zijn intrede en hier en daar reden de eerste in Nederland gemaakte auto's met de naam Spyker. Anthony Fokker bouwde in Haarlem zijn eerste Fokker vliegtuig.

  Nederlandse werknemers gingen zich organiseren in vakbonden en ook de vrouwenemancipatie kwam opzetten. Aletta Jacobs (1854-1929) was de eerste vrouwelijke activiste en de eerste vrouw die zich na haar middelbare school aan een universiteit liet inschrijven, iets dat zeer ongewoon was in die tijd. Van vrouwen werd niet verwacht dat ze een beroep hadden. Aletta Jacobs zette zich vooral in voor vrouwenkiesrecht en sociaal maatschappelijke hervormingen. Als arts was ze zeer begaan met de omstandigheden waarin arbeidersvrouwen leefden. In Amsterdam, waar ze als huisarts een praktijk had, probeerde ze daar door middel van gratis spreekbeurten en zuigelingenzorg verbetering in te brengen.

  De liberale P.W.A. Cort van der Linden (1846-1925), die van 1913 tot 1918 regeringsleider was, voerde een politiek die gericht was op verzoening van links en rechts in de kwesties van de Schoolstrijd en het algemeen kiesrecht. Deze problemen hadden jarenlang het Nederlandse politieke leven beheerst, maar werden met de 'Pacificatie' in 1917 opgelost. De socialisten en radicale liberalen kregen hun zin met de invoering van het algemeen mannenkiesrecht en de confessionelen met de volledige financiŽle gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Hiermee kwam een einde aan de Schoolstrijd.

  Op 28 juni 1914 werden in Sarajevo de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw vermoord door de ServiŽr Gavrilo Princip, die aanhanger was van de Groot-Servische Beweging. Het vormde de aanleiding tot een hele reeks van beschuldigingen en ultimatums tussen de twee bondgenootschappen. Op 4 augustus 1914 brak de lang verwachte oorlog uit, nadat Duitsland het neutrale BelgiŽ was binnengetrokken. Dit was voor Engeland aanleiding Duitsland de oorlog te verklaren.  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (30)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Nederlandse werknemers gingen zich organiseren in .

  2. Aletta Jacobs was de eerste vrouwelijke .

  3. Ze was ook de eerste vrouw die zich na haar middelbare school aan een liet inschrijven,

  4. Als arts was ze zeer begaan met de waarin arbeidersvrouwen leefden.

  5. Ze probeerde de vrouwen te helpen door middel van gratis te geven.

  6. Op 28 juni 1914 werd de troonopvolger Frans Ferdinand vermoord.

  7. Gavrilo Princip was lid van de Groot-Servische .

  8. Op 4 augustus 1914 brak de lang verwachte uit.

  9. Duitsland trok het België binnen.

  10. Dit was voor Engeland Duitsland de oorlog te verklaren.

  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (30)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises


  Share : Facebook / Google+ / Twitter / ...