Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #67212
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Netherlands (32)


  NEDERLAND (32)

   

  Prins Hendrik en prinses Juliana


  Economische crisis (1929)

  In de jaren dertig voert de anti-revolutionaire minister-president Colijn een conservatieve crisispolitiek. Pas in 1936 verlaat Nederland als laatste in de wereld de gouden standaard.  Als gevolg hiervan lijdt ook Nederland zwaar onder de crisis.

  Na de Eerste Wereldoorlog braken in veel Europese landen socialistische revoluties uit. In 1917  gebeurde dit in Rusland, waar de bolsjewieken met succes de macht  overnamen. Ook in Nederland meende de socialistische SDAP dat de tijd rijp was voor een machtsovername door het proletariaat. Pieter Jelles Troeltra, de politiek leider van de SDAP, hield in de Tweede Kamer een vlammend betoog waarin hij de regering min of meer verzocht plaats te maken voor zijn SDAP. Hij verkeek zich echter op zijn achterban die hem massaal in de steek liet en de regering en de koningin bleef steunen. In 1920 trad Nederland toe tot de Volkenbond, de voorloper van de Verenigde Naties. De Volkenbond werd opgericht voor meer internationale samenwerking en om vrede en veiligheid in de wereld te bevorderen.
  In 1922 werd een nieuwe grondwet van kracht waarin het algemeen kiesrecht van vrouwen was vastgelegd. Men opende  ook de mogelijkheid om de koloniŽn meer zelfbestuur te geven.

  In 1929 werd de wereld opgeschrikt door de beurskrach op de aandelenbeurs in New York. Het gevolg was een wereldwijde ernstige economische crisis. Ook Nederland en Nederlands-IndiŽ kregen het zwaar te verduren. Aanvankelijk dacht men, vanwege het toen geldende liberale economische idee, dat de crisis vanzelf zou overgaan en zou worden gevolgd door een sterke opleving. Door de gulden aan de gouden standaard gekoppeld te houden verergerde de crisis en zakte de export naar een dieptepunt. De gevolgen waren groot. In 1935 was 40 procent van de werkende bevolking in Nederland werkloos. Nederland verliet in 1936 pas - als laatste land in de wereld - de gouden standaard.
  Tijdens het interbellum, de periode tussen de twee wereldoorlogen, waaide er een nieuwe wind vanuit Amerika naar Europa; die  van de nieuwe mode, de  jazz, de film en de opkomst van de radio.  Kleding werd losser en informeler, voornamelijk voor vrouwen. In de nieuwe bioscoopzalen draaiden films uit Hollywood en in de uitgaanscentra werd geswingd op jazz. De eerste radiouitzending in Nederland was in 1924. In dat jaar werd de Algemeene Vereeniging Radio Omroep (AVRO) opgericht. Deze omroep was niet aan een bepaalde politieke of kerkelijke stroming gekoppeld. Voor de sterk op de eigen identiteit gerichte Nederlandse samenleving was een 'algemene omroep' te algemeen. Dus volgde na de AVRO ook de Nederlandse Christelijke Radio Vereeniging (NCRV), de Katholieke Radio Omroep (KRO), de Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs (VARA) en tenslotte de Vrijzinnig Protestantse Radio Omroep (VPRO). Al deze omroepen vullen tot op de dag van vandaag de ether in Nederland.

  Op cultureel gebied waren het vooral de Nederlandse architecten Jacobus Johannes Pieter Oud en Gerrit Thomas Rietveld en de schilder Piet Mondriaan, die internationaal opvielen en bekendheid verwierven. Zij waren verbonden aan het in 1917 door Theo van Doesburg opgerichte tijdschrift 'De Stijl'. De beginselen van De Stijl waren ondermeer het uitbannen van elke referentie tot ieder onderdeel van de waarneembare werkelijkheid. Met name Mondriaan heeft dit in zijn schilderijen tot de uiterste grens doorgevoerd. De invloed van De Stijl op de hedendaagse kunst is groot geweest. Het heeft niet alleen de architectuur, de schilderkunst en de beeldhouwkunst beÔnvloed, maar ook dichters en schrijvers aangezet de universele harmonie, de wet die het heelal en de mens beheerst, zichtbaar te maken en tot uitdrukking te brengen.

  In 1934 overleden kort na elkaar koningin-moeder Emma en prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. De enige dochter uit het huwelijk, prinses Juliana, trouwde in 1937 met de jonge Duitse prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Uit dit huwelijk werden vier dochters geboren, waarvan prinses Beatrix troonopvolgster werd.  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands (32)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. In welk jaar namen de bolsjewieken met succes de macht over ?  2. In welk jaar overleed koningin-moeder Emma ?  3. In welk jaar trad Nederland toe tot de Volkenbond ?  4. In welk jaar was de eerste radiouitzending in Nederland ?  5. In welk jaar was 40 procent van de werkende bevolking in Nederland werkloos ?  6. In welk jaar werd de wereld opgeschrikt door de beurskrach op de aandelenbeurs in New York ?  7. In welk jaar trouwde Juliana met de jonge Duitse prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld ?  8. In welk jaar werd een nieuwe grondwet van kracht waarin het algemeen kiesrecht van vrouwen was vastgelegd ?  9. In welk jaar is prinses Beatrix,de troonopvolgster, geboren ?  10. In welk jaar verliet Nederland de gouden standaard ?  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands (32)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises