Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #67478
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - Nederland (19) - NEDERLAND (34)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (35)


  NEDERLAND (35)


  Onafhankelijkheid van Nederlands-IndiŽ (1945)
  De Partai Nasional Indonesia (PNI) van Soekarno roept direct na de Tweede Wereldoorlog de onafhankelijkheid van IndonesiŽ uit. Het verlies van Nederlands-IndiŽ is aanvankelijk onacceptabel voor de Nederlandse regering. Er volgen militaire acties die door toedoen van de Verenigde Naties, gesteund door de VS, worden veroordeeld. Vier jaar later volgt de soevereiniteitsoverdracht aan IndonesiŽ.

  Na de Tweede Wereldoorlog brak voor Nederland het tijdperk aan om met zijn koloniale verleden te breken. Op 17 augustus 1945 riep Soekarno de Republiek IndonesiŽ uit. Soekarno was een civiel-ingenieur en al op vroege leeftijd politiek actief. In 1927 had Soekarno een politieke partij opgericht onder de naam Partai Nasional Indonesia (PNI) met in haar vaandel de kreet 'Indonesia merdeka' (IndonesiŽ vrij). Hij werd door de Nederlandse autoriteiten van 1929 tot 1932 gevangen gezet. In 1933 werd hij opnieuw gevangen genomen, totdat hij door de Japanners in 1942 werd bevrijd. Gedurende de bezetting werkte Soekarno samen met de Japanners, die het nationalisme goed voor hun eigen doeleinden konden gebruiken.

  In Nederland heerste de overtuiging dat na de oorlog in IndonesiŽ alles weer zou worden zoals voor de oorlog, ook al had koningin Wilhelmina in 1942 in een radiotoespraak IndonesiŽ beloofd, om na de bevrijding een rijksconferentie te organiseren waar de zelfstandigheid van IndonesiŽ zou worden geregeld. De Nederlandse onderschatting van de kracht van het nationalisme droeg ertoe bij dat van een geleidelijke overgang geen sprake kon zijn. Nederland vond bovendien dat eerst het gezag hersteld moest worden voor er over onafhankelijkheid kon worden gesproken. De Engelsen, die IndonesiŽ hadden bevrijd, wilden hier niet aan meewerken als er niet ook met de vertegenwoordigers van de Republiek IndonesiŽ werd gepraat. Hiermee werd door de Engelsen de Republiek IndonesiŽ de facto erkend. In 1946 werd in Nederland tussen vertegenwoordigers van de Republiek en de Nederlandse overheid een conferentie gehouden, waar men echter niet tot een akkoord kon komen. In datzelfde jaar werd door de Nederlandse Tweede Kamer het akkoord van Linggadjati goedgekeurd, waardoor er te zijner tijd een Nederlands-Indonesische Unie zou komen, bestaande uit het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van IndonesiŽ met aan het hoofd de koningin. In Nederland waren de publieke opinie en nagenoeg alle politieke partijen fel tegen een soeverein IndonesiŽ.

   Onder druk van bestandsschendingen en Nederlandse ondernemingen die zich bedreigd voelden, volgde in 1947 een militaire actie. Deze eerste 'politionele actie' riep de verontwaardiging op van de Verenigde Naties (VN) en Nederland werd gesommeerd de acties te staken. Een 'Commissie van Goede Diensten' van de VN bemiddelde, maar in 1948 was het weer raak omdat Nederland de bedoelingen van de Republiek niet vertrouwde. Opnieuw greep de VN in en er kwam een UN Commission for Indonesia (UNCI) die bevoegdheden kreeg om de soevereiniteit voor te bereiden. Op 27 december 1949 vond in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht plaats. In de jaren die volgden bleven IndonesiŽ en Nederland over veel kwesties ruziŽn, zoals over de soevereiniteit van Nieuw-Guinea. Dit leidde in 1957 tot maatregelen waardoor alle Nederlanders IndonesiŽ moesten verlaten, in 1958 tot de nationalisatie van alle Nederlandse ondernemingen en in 1960 tot verbreking van de diplomatieke betrekkingen. Door bemiddeling van Robert Kennedy, broer van de toenmalige president van Amerika, werd er in 1962 opnieuw onderhandeld over de kwestie Nieuw-Guinea. In 1963 vond de overdracht van Nieuw-Guinea plaats en in 1964 volgde het herstel van de diplomatieke betrekkingen.  Answer these questions.


  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (35)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Op welke datum riep Soekarno de Republiek Indonesië uit ?

  2. Wat was zijn eigenlijke beroep ?

  3. Wanneer richtte Soekarno een politieke partij op ?

  4. Wat is de naam van die partij ?

  5. Hij werd door de Nederlandse autoriteiten van 1929 tot gevangen gezet.

  6. Hij werd opnieuw gevangen genomen . In welk jaar werd hij door de Japanners bevrijd.

  7. Wanneer werd een Nederlandse militaire actie ondernomen ?

  8. In welke maand van 1949 vond in Amsterdam de soevereiniteitsoverdracht plaats ?

  9. Wanneer moesten alle Nederlanders Indonesië verlaten ?

  10. In welk jaar gebeurde de verbreking van de diplomatieke betrekkingen ?

  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (35)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises