Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #67842
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Netherlands (36)


  NEDERLAND (36)

   

   

  Verzuiling (1946)
  Na de oorlog probeert een deel van de politieke elite de Nederlandse verzuiling van de maatschappij en de politiek te doorbreken. De vorming van een grote progressieve volkspartij op christelijk-sociale grondslag mislukt. Bij de verkiezingen in 1948 blijven de kiezers de oude partijen trouw en keren de zuilen terug. Tot 1958 wordt Nederland geregeerd door rooms-rode coalities.

  Nederland bevond zich na de Tweede Wereldoorlog in een economisch en financieel deplorabele toestand. De materiėle schade bedroeg 10 ą 15 miljard gulden. Ongeveer een derde van de industrie was vernietigd, alle transportmiddelen waren voor zestig procent uitgeschakeld en veel huizen waren onbewoonbaar. Er volgde een streng toezicht op de distributie van goederen en op de ontwikkeling van lonen en prijzen. In 1948 zorgde de Marshall-hulp, het Amerikaanse economische hulpprogramma, voor een begin van herstel. Onder de bevolking bestond, ondanks de problemen, grote eensgezindheid en een groot idealisme. In kringen van het verzet waren al gedurende de bezettingstijd plannen gesmeed om na de oorlog een nationale beweging te vormen. Hokjesgeest en verzuiling moesten plaats maken voor solidariteit. Ook koningin Wilhelmina voelde zich zeer betrokken bij de maatschappelijke vernieuwing . Kort na de bevrijding werd de Nederlandse Volksbeweging (NVB) opgericht om de vernieuwing vorm te geven. Vooral de scheiding tussen socialistische en confessionele partijen moest verdwijnen. Vanuit de NVB werd in 1946, samen met de SDAP, enkele vrijzinnig-democraten en christen-democraten de Partij van de Arbeid (PvdA) opgericht. Deze partij zou in de plaats komen van de vooroorlogse groeperingen. In 1948 splitste zich echter al een groep af die de PvdA te links vond. Deze groep richtte de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) op. Ook de rooms-katholieken richtten een nieuwe partij op, de Katholieke Volkspartij (KVP).

  De eerste verkiezingen na de oorlog in 1948 zorgden echter voor een schok voor de vernieuwers. De kiezers bleven de oude partijen trouw en de PvdA behaalde zelfs minder zetels dan de partijen waaruit ze was gevormd. Nederland bleef de verzuiling trouw. Dit betekende niet alleen dat de politieke partijen langs strakke liberale, christelijke en socialistische scheidingslijnen bleven opereren, maar dat ook het hele sociale en culturele leven via die zuilen bleef bestaan. Vanuit de verschillende signaturen werden de radio-omroepen, de scholen, het verenigingsleven, de vakbonden, de kranten en tijdschriften strak vormgegeven. Zo had bijvoorbeeld de KVP de radio-omroep KRO en de Volkskrant tot haar beschikking. De PvdA had de VARA en de krant Het Parool als spreekbuis. Heel Nederland verdeelde zich opnieuw langs politieke en religieuze lijnen, zoals dat voor de oorlog ook het geval was. Van enige vermenging kon geen sprake zijn. Katholieken trouwden met katholieken, protestanten met protestanten. De kinderen waren lid van verenigingen en gingen naar scholen die dezelfde signatuur hadden als die hun ouders aanhingen. Deze verzuiling zou pas na een halve eeuw worden doorbroken.


  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands (36)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Hoe was de economische toestand van Nederland na de oorlog ?

  2. Hoe hoog bedroeg de materiële schade ?

  3. Hoeveel procent van alle transportmiddelen was uitgeschakeld ?

  4. In welk jaar begon het herstel van het land ?

  5. Hoe heet het Amerikaanse economische hulpprogramma ?

  6. In welk jaar werd de Partij van de Arbeid opgericht ?

  7. In welk jaar ontstond de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) ?

  8. Wanneer vonden de eerste verkiezingen na de oorlog plaats ?

  9. Waarom waren deze verkiezingen een schok voor de vernieuwers ?

  10. Wilden de Nederlanders met de verzuiling stoppen ?

  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands (36)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises