dutch
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #67925
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Netherlands (37)


  NEDERLAND (37)


  Wilhelmina treedt af (1948)
  Gedurende de oorlogsjaren oefent koningin Wilhelmina in Londen een grote persoonlijke invloed uit op staatszaken. Na de oorlog koestert ze zelfs verwachtingen voor een ander staatsbestel, waarbij de macht van het Oranjehuis zou worden vergroot. De werkelijkheid na 1945 is een grote teleurstelling voor haar. Op 4 september 1948 maakt ze de weg vrij voor haar dochter Juliana. Het is de dag van haar vijftigjarig jubileum als koningin der Nederlanden.

  Gedurende de oorlogsjaren kon koningin Wilhelmina in Londen een grote persoonlijke invloed uitoefenen op staatszaken. Vanuit Engeland was ze nauw betrokken bij het verzet en de plannen voor de wederopbouw van Nederland na de oorlog. Ze koesterde zelfs verwachtingen voor een ander staatsbestel waarbij de macht van het Oranjehuis zou worden vergroot. De werkelijkheid na 1945 was een grote teleurstelling voor haar. Ze was gedurende de oorlogsjaren een lichtend voorbeeld voor haar onderdanen geweest en had een grote wilskracht getoond, waarvoor zelfs de president van de Verenigde Staten, Roosevelt, ontzag had. In haar autobiografisch boek 'Eenzaam, maar niet alleen' (1959) gaf ze blijk van haar teleurstelling. Ook de snelheid waarmee Nederlands-IndiŽ zich van het moederland had losgerukt stemde haar bitter. Op 4 september 1948 maakte ze de weg vrijvoor haar dochter Juliana. Het was de dag van haar vijftigjarig jubileum als koningin der Nederlanden. Op 6 september 1948 werd Juliana in de Nieuwe Kerk in Amsterdam ingehuldigd als de nieuwe vorstin. Juliana werd door haar sociale bewogenheid en haar gemoedelijke optreden door het Nederlandse volk op handen gedragen.

  De regering werd van 1946 tot 1958 gedomineerd door de Katholieke Volkspartij (KVP) en de Partij van de Arbeid (PvdA). De PvdA'er Willem Drees (1886-1988) stond tien jaar lang aan het hoofd van deze kabinetten. Samen met Carl Paul Romme van de KVP zorgde de rooms-rode coalitie voor een brede basis, waarmee de wederopbouw en een nieuw sociaal stelsel gestalte kregen. Met name de ouderdomsvoorziening, de voorloper van Algemene Ouderdomswet, bezorgde Drees een ongekende populariteit. Door het Nederlandse volk werd hij liefkozend 'vadertje Drees' genoemd.

   Om de wederopbouw goed te laten verlopen werd van de werkgevers en werknemers gevraagd de harmonie te bewaren die nodig was om het economisch herstel goed te laten verlopen. Die harmonie kwam tot stand in gestructureerd overleg via de in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid, waarin werkgeversorganisaties en vakbonden samenwerkten. De regering zorgde voor een streng loon- en prijsbeleid. In 1950 kwam de wet op de Publieks-Rechtelijke Bedrijfsorganisaties tot stand. Hiermee werd voorzien in de vorming van bedrijfs- en productschappen, waar alle beroepsbeoefenaars lid van moesten worden. De bedrijfs- en productschappen kunnen bindende verordeningen maken. Daarnaast werd ook de Sociaal Economische Raad (SER) opgericht. De SER fungeert als schakel tussen de regering en het bedrijfsleven en bestaat voor een derde uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, een derde uit vakbondsvertegenwoordigers en een derde uit leden die om hun deskundigheid zijn benoemd. De SER heeft door zijn adviezen een belangrijke rol gekregen bij het sociaal-economisch beleid van de Nederlandse regering.

  Via het Amerikaanse Marshall-plan ontving Nederland ruim 1 miljard dollar aan economische steun. Deze hulp werd efficiŽnt gebruikt en ingezet om de productiviteit te herstellen. Nederland profiteerde ook van het'Wirtschaftswunder' dat zich in West-Duitsland,( Nederlands belangrijkste handelspartner,) voltrok .


  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands (37)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Gedurende de oorlogsjaren kon koningin Wilhelmina een grote persoonlijke uitoefenen op staatszaken.  2. Vanuit Engeland was ze nauw betrokken bij het verzet en de plannen voor de van Nederland na de oorlog.  3. Ze koesterde zelfs verwachtingen voor een ander waarbij de macht van het Oranjehuis zou worden vergroot.  4. De werkelijkheid na 1945 was een grote voor haar.  5. Ook de snelheid waarmee Nederlands-IndiŽ zich van het had losgerukt stemde haar bitter.  6. Op 4 september 1948 maakte ze de weg vrij voor haar .  7. Het was de dag van haar vijftigjarig als koningin der Nederlanden.  8. Juliana werd door haar sociale en haar gemoedelijke optreden door het Nederlandse volk op handen gedragen.  9. Via het Amerikaanse Marshall-plan ontving Nederland ruim 1 miljard dollar aan economische .  10. Deze hulp werd efficiŽnt gebruikt en ingezet om de te herstellen.  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands (37)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises


  Share : Facebook / Google+ / Twitter / ...