Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #68358
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  The Netherlands: History (40)


  NEDERLAND (40)


  Welvaart in Nederland (1959)
  In Slochteren in de provincie Groningen wordt het op een na grootste gasveld ter wereld gevonden. Binnen enkele jaren worden miljoenen Nederlanders via een nieuw aangelegd buizennet aangesloten op de gasbel. Door de verkoop van dit gas aan het buitenland en met de opbrengsten hiervan wordt het mogelijk de welvaartsstaat uit te bouwen, om iedereen  van een redelijk bestaan te  verzekeren .
  Nederland was in de jaren zestig veranderd in een uitgesproken industrieland, met de handel als een van de belangrijkste sectoren. Op allerlei terreinen deden zich vernieuwingen voor. Niet alleen in de industrie maar ook op landbouwgebied. Tractoren, kunstmest, nieuwe landbouwmethoden en gewasbeschermingsmiddelen deden hun intrede, waardoor de productie met sprongen omhoog schoot. Rotterdam was inmiddels de grootste haven van de wereld geworden en grote multinationals, zoals Philips, Unilever en de Koninklijke Shell Groep zorgden voor veel werkgelegenheid. Daarbij kwam de ontdekking in 1959 van een enorme gasbel bij Slochteren in de provincie Groningen. Binnen enkele jaren werden miljoenen Nederlanders via een nieuw aangelegd buizennet aangesloten op de gasbel, waardoor ook centrale verwarming in de huizen algemeen werd. Door de verkoop van dit gas aan het buitenland en met de opbrengsten hiervan, werd het mogelijk de welvaartsstaat uit te bouwen, om iedereen  van een redelijk bestaan te verzekeren. Door de explosieve economische ontwikkelingen ontstond er ook een tekort op de arbeidsmarkt, waardoor de eerste buitenlandse werknemers uit het Middellandse-Zeegebied in Nederland kwamen werken. Deze 'gastarbeiders' zouden voor een paar jaar in Nederland blijven werken en dan naar huis terugkeren, dacht men. Vanaf de jaren zeventig werd echter duidelijk dat velen zich permanent in Nederland vestigden en hun families naar Nederland lieten overkomen.
  In Nederland begonnen de omroepen in 1951 met de eerste televisieuitzendingen en deden de eerste televisietoestellen hun intrede in Nederland. Alleen de welgestelden konden zich, in eerste instantie, dit nieuwe medium veroorloven. Tien jaar later keken al meer dan een miljoen Nederlanders naar televisie. Een andere verworvenheid was de bromfiets, waarvan er in Nederland op een gegeven moment meer dan 280.000 rondreden. Ook de eerste na-oorlogse Nederlandse auto rolde van de band. Van Doorne's Automobielfabrieken N.V. bracht de droom van een eigen autootje dichter bij de werkelijkheid. Deze DAF had ook een revolutionair aandrijfsysteem door middel van een continue variabele V-snaar, de variomatic genoemd. Schakelen was in deze auto niet nodig.
  Ook in het culturele leven deden zich radicale vernieuwingen voor. In 1950 was er een groep dichters die zich de Experimentelen noemden en afrekenden met de traditionele versbouw. Vertegenwoordigers van deze groep waren Lucebert (1924-1994), Gerrit Kouwenaar (1923), Remco Campert (1929) en Simon Vinkenoog (1928). Zij hadden nauw contact met een groep schilders die zich hadden verenigd in de Cobra-groep. De belangrijkste leden van Cobra Cobra - samengesteld uit de beginletters van de steden Copenhagen, Brussel en Amsterdam – waren Karel Appel (1921), Constant (1920), Corneille (1922), de Belgen Dotremont (1922-1979) en Alechinsky (1927) en de Deen Asger Jorn (1914-1973). Deze groep keerde zich af van het traditionele schilderen en zocht naar een spontane, experimentele en uitbundige schilderswijze. Zij lieten zich inspireren door de kunst van natuurvolkeren en de naïviteit van kindertekeningen. In de letterkunde deden schrijvers als Harry Mulisch (1927), Heere Heeresma (1932), Jan Wolkers 1925) en Jan Cremer (1933) van zich spreken. Vooral Wolkers en Cremer zorgden met hun sexuele taboedoorbrekende boeken voor grote opwinding. De gezapige Nederlandse samenleving vond de schilderijen en boeken echter schandalig en een aantasting van de goede zeden.


  Answer these questions:

  Twitter Share
  Dutch exercise "The Netherlands: History (40)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. In welke provincie werd een gasveld gevonden ?

  2. Welke sector was in de jaren zestig de belangrijkste ?

  3. Welke stad was de grootste haven van de wereld geworden ?

  4. In welk jaar begonnen de eerste televisieuitzendingen ?

  5. Hoeveel Nederlanders keken tien jaar later naar televisie ?

  6. Wat was een andere verworvenheid in dezelfde periode

  7. Welke naam had de eerste na-oorlogse Nederlandse auto ?

  8. Waarom was deze auto revolutionair ?

  9. Hoe heet de groep dichters die afrekenden met de traditionele versbouw ?

  10. Hoe vonden de Nederlanders de boeken van Wolkers en Cremer ?

  End of the free exercise to learn Dutch: The Netherlands: History (40)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises