Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #68584
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Netherlands (42)


  NEDERLAND (42)


  De vernieuwing van de politiek (1967)
  Bij de verkiezingen in 1967 verliezen de confessionele partijen voor het eerst sinds lange tijd de verkiezingen. Een van de winnaars is een nieuwe partij: Democraten '66 (D'66). Zij willen een tweepartijensysteem om meer duidelijkheid voor de kiezers te creëren en een verkozen minister-president. Als de drie confessionele partijen blijven verliezen besluiten ze tot samenwerking. Dit resulteert in 1980 tot een nieuwe politieke partij met de naam Christen-Democratisch Appèl.
  De jaren zestig kunnen gerust revolutionair worden genoemd als het gaat om het verwerven van vrijheden. Een van die vrijheden was de komst van de anticonceptiepil, kortweg 'de pil' genoemd, waarmee de seksuele revolutie kon losbarsten. Een andere vrijheid was het afstemmen op de piratenzender 'Veronica ' die vanaf 1960 buiten de territoriale wateren van Nederland de muziek uitzond die de Nederlandse jeugd graag wilde horen. De Nederlandse omroepen waren saai en absoluut niet gericht op jongeren. Ook de kerk vernieuwde zich. Paus Johannes XXIII riep in 1962 na meer dan honderd jaar een concilie bijeen in Rome om de nieuwe tijdgeest te duiden. In Nederland viel deze oproep tot vernieuwing en aanpassing van de kerk in goede aarde en werden de oude starre vormen vervangen door frisse ideeën en standpunten, zoals over het gebruik van de pil, waarvan de Nederlandse bisschoppen zeiden dat dat een zaak was van ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Een standpunt overigens dat destijds niet - en nog niet - door het Vaticaan werd gedeeld. De Nederlanders kregen ook meer vrije tijd. De vrije zaterdag werd in steeds meer sectoren van de industrie doorgevoerd. Het was een tijd waarin alles bespreekbaar werd gemaakt. Niet de dominee, de pastoor en de politieke leiders voerden het hoogste woord, het was de jeugd die van alle welvaart en vrijheid gebruik maakte om de poorten van de verzuilde Nederlandse samenleving wagenwijd open te zetten. De indeling naar geloof en politieke overtuiging ervoer men als beklemmend, evenals het rollenpatroon van man en vrouw en de standenmaatschappij. En de jeugd kréég ook de gelegenheid zich hiermee bezig te houden. Door de toekenning van studiebeurzen konden jongeren uit alle lagen van de maatschappij studeren. In 1969 waren er meer dan 100.000 studenten die van hun studietijd één grote happening maakten.
  Bij de verkiezingen in 1967 verloren de confessionele partijen voor het eerst sinds lange tijd de verkiezingen. Eén van de winnaars was een nieuwe partij: Democraten '66 (D'66). Zij wilden een tweepartijensysteem om meer duidelijkheid voor de kiezers te creëren en een gekozen minister-president. Andere nieuwe partijen volgden. In 1968 richtten linkse KVP'ers de Politieke Partij Radicalen (PPR) op. Vanuit een christelijke opvatting waren zij pleitbezorgers voor een mondiale ontwapeningspolitiek, behoud van het milieu en beëindiging van het gebruik van kernwapens. Ook in de PvdA roerde de jeugd zich. In 1957 hadden ontevreden partijleden al een nieuwe partij opgericht: de Pacifistisch-Socialistische Partij (PSP). Zij waren sterk anti-militaristisch en tegen het in stand houden van de Koude Oorlog. In latere jaren wist de beweging 'Nieuw Links' vrij snel binnen de PvdA een sleutelpositie in te nemen. De KVP streefde met de 'Groep van Achttien' naar meer samenwerking tussen ARP en CHU om tegenwicht te geven aan de politieke vernieuwing bij links. Dit resulteerde in 1980 tot een fusie van de drie partijen met de naam Christen-Democratisch Appèl (CDA).


  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands (42)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Hoe kunnen we de jaren zestig noemen ?  2. Waarmee barstte de seksuele revolutie los ?  3. In welk jaar onstond de piratenzender 'Veronica' ?  4. Welke paus riep in 1962 een concilie bijeen ?  5. Wie voerde,in die tijden, het hoogste woord ?  6. Hoe kwam het dat de jongeren uit alle lagen van de maatschappij studeerden ?  7. Hoeveel studenten maakten in 1969 van hun studietijd één grote happening ?  8. In welk jaar verloren de confessionele partijen voor het eerst sinds lange tijd de verkiezingen ?  9. Welke partij werd in 1957 opgericht ?  10. In welk jaar fusioneerden de drie partijen met de naam Christen-Democratisch Appèl (CDA) ?  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands (42)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises