Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #68705
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (43)


  NEDERLAND (43)


  Oliecrisis (1973)
  De eerste oliecrisis maakt een einde aan een kwart eeuw van snelle economische groei. Investeringen worden minder en de werkloosheid begint toe te nemen. Het kost de Nederlanders en de politiek moeite zich hieraan aan te passen. Door de tweede oliecrisis in 1979 raakt Nederland in grote economische problemen.
  De hele wereld kon op de televisie de beelden zien van de oorlog in Vietnam en de strijd van de westerse wereld tegen het communisme. Het geweld riep vooral bij de jeugd heftige reacties op. Ook in het Midden-Oosten woedde oorlog, maar dan tussen Israël en zijn Arabische buren. Deze Arabische landen, samen met andere olieproducerende landen verenigd in de OPEC, kondigden in 1973 een olieboycot aan tegen de Verenigde Staten en Nederland, om daarmee hogere prijzen af te dwingen voor hun olie. Nederland werd naast de VS waarschijnlijk uitgekozen vanwege zijn al te openlijke steun aan Israël.
  In dat jaar was - voor het eerst sinds 1958 - een PvdA-regering tot stand gekomen onder leiding van Joop den Uyl (1919-1987), met samenwerking van de PPR en D'66. Ook enkele ministers uit confessionele kring behoorden tot het eerste kabinet-Den Uyl. Dit 'linkse' kabinet zou er voor zorgen dat er spreiding kwam van kennis, inkomen en macht. De olieboycot zette een dikke streep door alle nieuwe plannen van de regering. In een radio- en televisietoespraak kondigde Den Uyl aan dat er op zondag geen auto's meer de weg op mochten en dat de benzine op de bon ging. De grote olieconcerns beschikten echter over grote voorraden in hun olietanks en in de olietankers op zee, die vrijwel direct naar Rotterdam werden gedirigeerd. Weldra kon iedereen weer beschikken over voldoende benzine om op zondag met de auto erop uit te trekken. De boycot had op de langere termijn wel effecten, want stapsgewijs verhoogden de OPEC-landen de olieprijs waardoor wereldwijd de economie in een recessie terechtkwam.
  Met de tweede oliecrisis in 1978 kwam aan jaren van voorspoed een abrupt einde. De werkloosheid nam toe en het nationaal inkomen daalde. Vooral in de scheepsbouw, de metaalindustrie, de textielindustrie en de bouwnijverheid vielen veel ontslagen. Op andere fronten ging de vernieuwing van Nederland overigens gewoon door. Vooral de vrouwenemancipatie kreeg meer en meer aandacht. Met de leuze 'baas in eigen buik', eiste de vrouwenbeweging 'Dolle Mina' het toestaan van abortus provocatus. Na diverse schermutselingen rondom de abortuskliniek Bloemenhove, die op last van de overheid moest worden gesloten, kreeg Nederland in 1981 een abortuswetgeving. Homoseksualiteit werd meer en meer aanvaard door de bevolking . Nederland werd in de wereld het toonbeeld van tolerantie en vrijheid.


  Complete

  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (43)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  Click on letters between brackets to build correct words. Click on the box to start again.

  1. Iedereen kon op de televisie de strijd van de westerse (                    ) tegen het communisme volgen.  2. Ook in het Midden-Oosten woedde er (   

                   ) .  3. Arabische landen kondigden in 1973 een (   

                               ) aan tegen de Verenigde Staten en de Europese landen.  4. In dat jaar was een PvdA-regering tot stand gekomen. Enkele ministers uit (   

                                        ) kring behoorden tot het eerste kabinet-Den Uyl.  5. Dit 'linkse' kabinet zou er voor zorgen dat er (   

                            ) kwam van kennis, inkomen en macht.  6. Den Uyl kondigde aan dat er op zondag geen auto's meer de weg op mochten en dat de (   

                      ) op de bon ging.  7. De grote (   

                                     ) beschikten echter over grote voorraden in hun olietanks.  8. De (   

                   ) had op de langere termijn wel effecten.  9. Met de tweede oliecrisis in 1978 kwam aan jaren van (   

                            ) een abrupt einde.  10. De (   

                                     ) nam toe en het nationaal inkomen daalde.  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (43)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises