Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
4 million accounts created!
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #69390
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Netherlands (44)


  NEDERLAND (44)

   


  Onafhankelijkheid van Suriname (1975)
  Suriname kwam in 1667 in Nederlands bezit na de Tweede Engelse Oorlog. Bij de vredesbesprekingen stond Engeland het af aan Nederland. Lange tijd waren er alleen tabaks- en suikerplantages gevestigd. Na afschaffing van de slavernij in 1863 werden arbeidskrachten voor deze plantages vooral uit Brits-Indië (Hindoes) en Nederlands-Indië (vooral Javanen) gehaald.
  Eind 19e eeuw en begin 20e eeuw bevond het land zich in een crisis met veel werkloosheid. De redding voor de economie kwam in de jaren twintig in de vorm van bauxiet. Nederlanders en Amerikanen richtten bauxietmaatschappijen op, waardoor de export toenam en de economie zich kon herstellen. De komst van deze sterk op het buitenland gerichte bedrijven, versnelde het nationalisme in Suriname. Na de Tweede Wereldoorlog werden de eerste politieke partijen opgericht. En in 1949 werden de eerste algemene verkiezingen gehouden. Tot 1958 bestond de regering uitsluitend uit Creolen (afstammelingen van Afrikaanse slaven). Na 1958 werden er coalitieregeringen gevormd met Hindoes.
  In 1954 werden onder leiding van de latere premier van Suriname, J.A. Pengel, de eerste besprekingen met Nederland gevoerd over de onafhankelijkheid van Suriname. De besprekingen gingen in eerste instantie over het Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, waarin de basis werd gelegd voor een nieuwe rechtsorde tussen de rijksdelen Nederland, Suriname en de Nederlandse Antillen.
  Het zou tot 1975 duren voor Suriname volledig onafhankelijk zou worden. Vooral de Hindoestaanse bevolkingsgroep was tegen de onafhankelijkheid. Pas nadat in 1973 een regering werd gevormd zonder de grootste Hindoestaanse politieke partij, konden onder leiding van Henck Arron nieuwe besprekingen met de Nederlandse regering worden begonnen. Met instemming van het Nederlandse parlement werd Suriname op 25 november 1975 onafhankelijk.
  Vóór de definitieve bezegeling van de besprekingen tussen de Nederlandse en Surinaamse regering, kwam er een ware uittocht op gang van de Surinaamse bevolking. Zij namen het zekere voor het onzekere en emigreerden massaal naar Nederland. Zij vestigden zich voornamelijk in de grote steden.
  Twitter Share
  Dutch exercise "Netherlands (44)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. In welk jaar kwam Suriname in bezit van Nederland ?  2. Welke plantages waren sinds lang in Suriname gevestigd ?  3. Welke product hielp de economie in de jaren twintig ?  4. Wanneer werden de eerste politieke partijen opgericht ?  5. In welk jaar werden de eerste algemene verkiezingen gehouden ?  6. Na welk jaar werden er coalitieregeringen gevormd met Hindoes ?  7. Wie heeft de eerste besprekingen met Nederland gevoerd over de onafhankelijkheid van Suriname ?  8. Tot welk jaar zullen deze besprekingen duren voor Suriname volledig onafhankelijk zou worden ?  9. In welk maand werd Suriname onafhankelijk ?  10. Waar vestigden zich de Surinaamse bevolking die in Nederland kwamen wonen ?  End of the free exercise to learn Dutch: Netherlands (44)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises