Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #72113
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  NEDERLAND (48)


  NEDERLAND (48)

   

   

  WIM KOK

   


  Het eerste Paarse kabinet (1994)
  Er vindt in de Nederlandse politiek een verschuiving plaats na de verkiezingen in 1994. De christen-democraten (CDA) verliezen 20 zetels, de sociaal-democraten (PvdA) 12. Hierdoor worden de sociaal-democraten de grootste partij. Er ontstaat een nieuwe coalitie bestaande uit liberalen(VVD), sociaal-democraten(PvdA) en linksliberalen(D66). Dit eerste 'Paarse' kabinet verwijst voor het eerst sinds een halve eeuw de christen-democraten naar de oppositie.
  In de jaren negentig deed een ander fenomeen zijn intrede in de Nederlandse politiek. Bij de laatste verkiezingen in 1989 was een extreem-rechtse partij, de Centrumdemocraten (CD), met één zetel in de Tweede Kamer gekozen. Het was een uiting van ontevreden kiezers over  het Nederlandse vluchtelingen- en immigratiebeleid. Door de toestroom van gastarbeiders uit Turkije en Marokko en de immigratie van Indonesiërs, Surinamers en Antillianen uit de oude koloniën, veranderde Nederland in een multiculturele samenleving. Met de slogan 'eigen volk eerst' wist de leider van de Centrumdemocraten, Janmaat, in te spelen op racistische sentimenten. De CD bleef een marginale rol spelen en verdween bij latere verkiezingen geheel van het politieke toneel . Maar niet alleen buitenlanders speelden een rol in het politiek krachtenveld. Ook de veiligheid op straat werd een issue. Zwervers, drugverslaafden en daklozen, die buiten het net van sociale voorzieningen waren terechtgekomen, droegen bij aan het gevoel van onveiligheid. Toen op 8 mei 1991 een zwartrijder in een trein een conducteur dood stak, ging er een golf van verontwaardiging door Nederland. Naast extreem-rechts grepen ook enkele gevestigde politieke partijen dit gevoel van onveiligheid aan om een 'populaire' stelling in te nemen.  De VVD'er Frits Bolkestein pleitte voor meer 'blauw' op straat. En er kwam meer politie, meer gezag en meer gevangenissen. Door veranderde opvattingen over de autonomie van de mens en de daarbij gelijk opgaande individualisering, verhardde de eens zo sociale Nederlandse samenleving.
  Bij de verkiezingen in 1994 bleek hoe een belangrijk deel van de Nederlandse samenleving anders was gaan denken over het politieke krachtenveld. Lubbers, die de langst zittende minister-president van Nederland was geworden, gaf het roer over aan Elco Brinkman. Deze van huis uit calvinistische politicus, betitelde in zijn toespraken steevast het gezin als hoeksteen van de samenleving.Tegelijkertijd vroeg hij zich af of de pensioenen van de oudere generatie nog wel betaalbaar zouden blijven, iets waar wellicht op bezuinigd zou moeten worden. Onder andere deze bijna tegenstrijdige, niet in de tijdgeest horende uitspraken, bezorgden het CDA een verpletterende nederlaag. Na een halve eeuw onafgebroken te hebben geregeerd, werden de christen-democraten naar de oppositiebanken verwezen. PvdA, D66 en VVD formeerde het eerste 'Paarse' kabinet; een kleur die ontstaat als je het rood van de PvdA mengt met het blauw van de liberale VVD. Wim Kok werd de nieuwe minister-president van Paars.


  names: write down the surname, only!

  Twitter Share
  Dutch exercise "NEDERLAND (48)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Hoeveel zetels verloor de CDA bij de verkiezingen van 1994 ?

  2. Hoe heette de extreem-rechtse partij de in 1989 met één zetel in de tweede kamer kwam ?

  3. Welke slogan had deze partij ?

  4. Wie was de leider van deze partij ?

  5. Wie stak op 8 mei 1991 een treinconducteur dood ? Een .

  6. Welke VVD'er pleitte voor meer 'blauw' op straat ?

  7. Wie was de langst-zittende minister-president van Nederland ?

  8. Wie volgde hem op ?

  9. Naar welke kleur werd de coalitie PvdA,VVD en D66 genoemd ?

  10. Welke PvdA'er werd minister-president van deze coalitie ?

  End of the free exercise to learn Dutch: NEDERLAND (48)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises