Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #75396
  > Other Dutch exercises on the same topic: Adjectives [Change theme]
  > Similar tests: - Adjectives - Numbers - Adjectives - Adjectives - Possessive adjectives - Superlatives - Adjectives - Adjectives: agreement
  > Double-click on words you don't understand


  Adjectives


  Adjectives



  Twitter Share
  Dutch exercise "Adjectives" created by anonyme with The test builder.
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  To insert special letters:

  1. Voor (nader) informatie verwijs ik naar bijgevoegd CV.

  2. Mijn vorige werkgever was zeer (vriendelijk).

  3. Ik werk voor een (bekend) bedrijf.

  4. Mia zegt dat ze naar een (boeiend) job heeft gesolliciteerd.

  5. Die bekende onderneming is op zoek naar (meertalig) medewerkers.

  6. Die bediende heeft een (ruim) kennis van informatica.

  7. Ik vind dat die telefoniste een (aangenaam) stem heeft.

  8. Het is een (interessant) werk.

  9. Ik denk dat het een (goed) sollicitatiegesprek was.

  10. Die job is zeer (afwisselend).

  11. Vandaag is het een (rustig) dag.

  12. Het is een (mœilijk) vraag.

  13. Door mijn (nieuw) werk moet ik elke dag vroeger opstaan.

  14. Met dit (oeverloos) gesprek zijn we nog niet thuis.

  15. Wegens dit (verkeerd) antwoord hebben ze me niet gekozen.

  16. Die secretaris heeft veel (onnodig) werk afgeleverd.

  17. Bij mijn vorige job had ik een (laag) inkomen.

  18. Dit bedrijf heeft (slecht) resultaten opgeleverd.

  19. Ik zal u terugbellen op een meer (geschikt) tijdstip.

  20. Uw conclusie moet (bondig) zijn.









  End of the free exercise to learn Dutch: Adjectives
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topic : Adjectives | All our lessons and exercises