Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #83623
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Belgium (4)


   

  Late Middeleeuwen - Middle Ages(1300 - 1500)

   

   

   

  De spanningen tussen handelaars en ambachtslieden in de steden enerzijds en tussen de graaf van Vlaanderen en de koning van Frankrijk anderzijds leidden tot de Guldensporenslag in 1302. Die werd gewonnen door de ambachten, die in de verschillende Vlaamse steden aan de macht kwamen. In Brabant daarentegen bleef de stedelijke macht in handen van de toplaag. In het prinsbisdom Luik ten slotte werd het gezag van de prins-bisschop fel ingeperkt ten voordele van de steden, die eveneens beheerst werden door de ambachten.

  In de XVde eeuw kwamen alle gewesten, behalve het prinsbisdom Luik, onder het gezag van de Bourgondische hertogen. Zij perkten de macht van de grote Vlaamse steden in. De hertogen creŽerden overkoepelende instellingen voor bestuur en rechtspraak, maar de gewesten bleven voor een groot deel autonoom.

  De textielindustrie van de steden concentreerde zich voortaan op luxe-producten. Het goedkopere laken en linnen werd geproduceerd in de kleinere steden en op het platteland. De export van het laken geraakte meer en meer in buitenlandse handen. Brugge werd weliswaar een overslaghaven tussen de Oostzee en de Middellandse Zee, maar de handel werd beheerst door buitenlanders. Door de verzanding van het Zwin, maar ook om politieke en economische redenen nam Antwerpen in de XVde eeuw de rol van Brugge over als voornaamste doorvoerhaven in West-Europa.

   

  From : Belgium.be

   

  Twitter Share
  Dutch exercise "Belgium (4)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. In welk jaar had de Guldensporenslag plaats ?  2. Bij welke stad werd die veldslag gevochten ?  3. Tegen welke koning vochten de handelaars en de ambachtslieden ?  4. Wie kwam aan de macht ?  5. Welk gewest, kwam in de XVde eeuw, niet onder het gezag van de Bourgondische hertogen ?  6. Wat creŽerden de hertogen voor het bestuur en de rechtspraak ?  7. Waarop concentreerde zich de textielindustrie van de grote steden ?  8. Waar werd het goedkopere laken en linnen geproduceerd ?  9. Wie beheerste de handel in Brugge ?  10. Welke stad nam de rol van Brugge in de 15de eeuw over ?  End of the free exercise to learn Dutch: Belgium (4)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises