Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #84603
  > Other Dutch exercises on the same topics: Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities [Change theme]
  > Similar tests: - Belgium-geography - Belgium: nationa anthem - Geography - Belgium : painters - NEDERLAND (24) - NEDERLAND (12) - NEDERLAND (35) - Nederland (19)
  > Double-click on words you don't understand


  Belgium - History (8): 1830


  BELGIQUE - History - 8

  De Belgischische Revolutie 
  De Opstand
  (1830)

  De wortels van de Belgische Revolutie lagen niet alleen in de politieke eisen van de burgerij, van wie de welvaart met de dag toenam en de economische politiek van Willem I steunde. Daarentegen ging het de lagere klassen minder voor de wind. Vele arbeiders waren werkloos. De Belgische Revolutie was dus evenzeer een sociale opstand, die, toen hij nog mœilijk was in te tomen, door de burgerij werd gekanaliseerd om haar doelstellingen te realiseren.

  In 1830 mislukte de oogst en de bevoorrading kwam in het gedrang. Toen in juli 1830 in Parijs een revolutie uitbrak sloeg de onrust over op de lagere klassen in België. Na de opvoering van een opera 'De Stomme van Portici' op 25 augustus 1830 onstonden er proletarische onlusten in Brussel. De Brusselse burgerij wilde zich hiertegen verdedigen en richtte een burgerwacht op. De leiders van die militie vroegen op 1 september aan prins Willem van Oranje, zoon en opvolger van Willem I, die in Vilvoorde was gelegerd, om bij zijn vader te bemiddelen over een administratieve scheiding tussen Noord en Zuid. Willem I voelde zich gechanteerd en weigerde toe te geven.
  De onlusten namen uitbreiding en van overal in België stroomden vrijwilligers toe om de opstand te steunen. De burgerwacht verloor haar controle op de gebeurtenissen. Daarom bezette het Nederlandse leger, onder leiding van Willems tweede zoon prins Frederik, op 23 september Brussel. Dit veroorzaakte een verzoening tussen alle strekkingen en alle vrijwilligers keerden zich gezamelijk tegen de Nederlandse troepen. De leiding van de burgerwacht en enkele revolutionairen vormden een comité, dat erin slaagde de acties van de vrijwilligers te coördineren. In de nacht van 26 op 27 september 1830 blies het Nederlandse leger de aftocht. Het voorlopig comité vormde zich om tot Voorlopig Bewind, dat op 4 oktober 1830 de onafhankelijkheid uitriep.


  From : Belgium.be

  Twitter Share
  Dutch exercise "Belgium - History (8): 1830" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  Click on letters between brackets to build correct words. Click on the box to start again.

  1. De wortels van de Belgische Revolutie lagen niet alleen in de politieke eisen van de (                          )

  2. Vele arbeiders waren (                          ) .

  3. De Belgische Revolutie was dus evenzeer een sociale (                       ) .

  4. In 1830 mislukte de oogst en de (                                      ) kwam in het gedrang.

  5. op 25 augustus 1830 onstonden er (                                         ) onlusten in Brussel.

  6. De Brusselse burgerij wilde zich hiertegen verdedigen en richtte een (                                   ) op.

  7. De leiders van die militie vroegen om een administratieve (                             ) tussen Noord en Zuid.

  8. Willem I voelde zich gechanteerd en weigerde toe te geven en de (                          ) namen uitbreiding.

  9. Van overal in België stroomden vrijwilligers toe om de opstand te steunen. De burgerwacht verloor haar controle op de (                                            ) .

  10. In de nacht van 26 op 27 september 1830 blies het Nederlandse leger de (                       ) .

  11. Het voorlopig comité vormde zich om tot Voorlopig Bewind, dat op 4 oktober 1830 de (                                                     ) uitriep.

  End of the free exercise to learn Dutch: Belgium - History (8): 1830
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Geography, history, politics, literature... | Countries and nationalities | All our lessons and exercises