Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #86222
  > Other Dutch exercises on the same topic: [Change theme]
  > Similar tests: - Everyday life - Janssens (15)- Morning activities - Belgium: nationa anthem - Netherlands: water - Netherlands : you should eat fruits/vegetables - Belgium : road (rules) - Belgium : Dialogue : Moving out - Belgium : Driving licence
  > Double-click on words you don't understand


  Emergency map


  De brandweerdienst geeft de volgende raadgevingen :

  Afspraken voor uw vluchtplan

  1. Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op, vlucht daarom van boven naar beneden. En bij voorkeur naar de straatkant. Zo kunnen hulpverleners u zien en bereiken.
  2. Bepaal een tweede vluchtroute indien de eerste is geblokkeerd.
  3. Spreek een verzamelplaats af waar u elkaar na het vluchten ontmoet. Zo weet u snel of er nog iemand binnen is.
  4. Kies een vluchtkamer indien de tweede vluchtroute ook is afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een balkon, zodat de brandweer erbij kan. Spring niet naar beneden! Wacht op hulp.
  5. Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt.
  6. Spreek een vaste plek af voor uw huissleutels.
  7. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter u. Een deur kan minimaal 20 minuten een brand tegenhouden.

  In geval van brand

  • Blijf kalm
  • Waarschuw de overige bewoners
  • Vlucht volgens uw eigen vluchtplan
  • Blijf dicht bij de grond
  • Gebruik nooit de lift
  • Bel direct 1-1-2


  Twitter Share
  Dutch exercise "Emergency map" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Welke dienst heeft die raad gegeven ?

  2. Als er brand is, moet u naar boven vluchten ?

  3. Waarom moet u bij voorkeur naar de straatkant vluchten ?

  4. Welk nummer moet u direct opbellen ?

  5. Mag u de lift gebruiken ?

  6. Wie moet u ook waarschuwen ?

  7. Wat mag je nooit doen ?

  8. Als u een vluchtplan klaarmaakt, waarvoor moet je zorgen voor de huissleutels ?

  9. Hoelang kan een deur een brand tegenhouden ?

  10. Waarom moet je dicht bij de grond blijven als er brand is ?

  End of the free exercise to learn Dutch: Emergency map
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topic : | All our lessons and exercises