Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #91250
  > Other Dutch exercises on the same topic: Business [Change theme]
  > Similar tests: - Jobs (2) - Professional life (6)-Phone call (1) - Business-CV (3) - Professional life (10)- On the phone (5) - Business (24)- Hiring someone(4) - Phone - Business (22)- New employee (2) - Business-Selling
  > Double-click on words you don't understand


  In a firm: accountancy (2)


   Hilda die geen boekhoudster is, moet toch de termen van de boekhouding kennen. Daarom leest ze wat een rekeningschema is.

  Een rekeningschema is een lijst met grootboekrekeningen die gebruikt wordt om een boekhouding te voeren.

  De grootboekrekeningen worden in de volgende rubrieken ingedeeld:

  rubriek 0: rekeningen van vaste activa, eigen vermogen, voorzieningen en lang vreemd vermogen
  rubriek 1: vorderingen, liquide middelen en korte schulden
  rubriek 2: neutrale of tussenrekeningen
  rubriek 3: voorraad grondstoffen, hulpstoffen en halffabrikaten
  rubriek 4: kostenrekeningen
  rubriek 5: rekeningen voor toewijzing van indirecte kosten (kostenplaatsen)
  rubriek 6: fabricagerekeningen
  rubriek 7: voorraden gereed product en goederen in bewerking
  rubriek 8: verkooprekeningen en rekeningen voor kosten van de verkopen
  rubriek 9: rťsultatenrekeningen.

  Nota : Er zijn geen verplichtingen ten aanzien van de inrichting van het grootboekrekeningschema in Nederland. Het rekeningschema kan per land variŽren.

  Houd er rekening mee dat er tussen Nederland en BelgiŽ heel wat verschillen zijn in het handelsrecht , het sociaal recht en het fiscaal recht. De Nederlandse boekhouder heeft het iets makkelijker dan de Belgische collega. In Nederland is de inhoud van je boekhouding belangrijker dan de vorm. Er is een vrijheid van rekeningschema. In BelgiŽ heb je te maken met voorgeschreven invulformulieren en een door de wetgever opgelegd rekeningschema. Zoals in Nederland mag hij sinds kort ook op de pc bewaard worden en hoeft niet meer ingeplakt te worden. In Nederland deponeer je de balans bij het handelsregister, in BelgiŽ bij de Nationale Bank van BelgiŽ.


  Twitter Share
  Dutch exercise "In a firm: accountancy (2)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. Een rekeningschema is een lijst met grootboekrekeningen.

  2. In Nederland is het verplicht een grootboekrekeningschema te maken.

  3. Het handelsrecht is hetzelfde in België en Nederland.

  4. De Nederlandse boekhouder heeft het iets makkelijker dan de Belgische boekhouder.

  5. In België is de vorm van je boekhouding belangrijker dan de inhoud.

  6. In Nederland is er geen vrijheid van rekeningschema.

  7. In België moet je met voorgeschreven invulformulieren werken.

  8. In Nederland heeft de wetgever een rekeningschema opgelegd.

  9. In Nederland mag je boekhouding op de pc bewaard worden, maar niet in België.

  10. In België deponeer je de balans bij het handelsregister.

  End of the free exercise to learn Dutch: In a firm: accountancy (2)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topic : Business | All our lessons and exercises