Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #91251
  > Other Dutch exercises on the same topic: Business [Change theme]
  > Similar tests: - Jobs (2) - Professional life (6)-Phone call (1) - Business-CV (3) - Professional life (10)- On the phone (5) - Business (24)- Hiring someone(4) - Phone - Business (22)- New employee (2) - Business-Selling
  > Double-click on words you don't understand


  Business (18)- Accountancy(3)


   Hilda kijkt naar een factuur et merkt dat het document de volgende informaties bevat :

  - Naam, adres, telefoonnummer, nummer van het handelsregister van de leverancier.
  - Naam en adres van de klant, evenals de naam van de persoon die de bestelling heeft gedaan.
  - Het klantennummer et het BTW-nummer, maar ook het nummer van de bestelbon van de klant.

  Er staat ook vermeld :de wijze van het vervoer (1)  en de datum van de vervaldag.

  Wat de factuur betreft :

  - Het nummer van de factuur, de datum, de referenties van de verkochte goederen, hun omschrijvingen, het verzonden aantal, de prijs exclusief BTW, het totaal bedrag exclusief BTW, de BTW code, de verzendingskosten (2) en de verpakking (3), het bedrag van de BTW  en het totaal factuurbedrag.

  Onder de factuur staat een overschrijvingsopdracht.

  1. Het vervoer.

  Het goederenvervoer kan op verschillende manieren gebeuren :

  OVER LANDlangs de wegper vrachtwagen, per bestelwagen, met een tankwagen

  per spoorper spoorweg, per trein

  per pijpleiding

   De goederen kunnen ook langs een waterweg vervoerd worden : de binnenvaart, de kustvaart of de zeevaart.

  En natuurlijk is het ook mogelijk door de lucht : per vliegtuig als luchtvrachtgoed.

  2. De vervoerkosten.

  De goederen kunnen vrachtvrij geleverd worden, maar ook op andere mogelijkheden :

  - franco aan huis,
  - franco station van afzending,
  - franco op wagon

  en nog veel andere manieren.

  3. De verpakking.

  De goederen zijn verpakt in allerlei kleine of grote verpakkingen :

  de baal katoen
  het/de krat appelen
  de mand schaal- en schelpdieren
  de barrel olie
  het vat bier
  het vat wijn
  de zak koffie
  de bus olie
  de kist linnen
  het blik erwten
  de doos sigaren
  het kistje sigaren
  het pakje sigaretten
  de fles olie
  de pot jam
  in containers
  op paletten(laadborden )

  VUL IN :


  Twitter Share
  Dutch exercise "Business (18)- Accountancy(3)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  1. We hebben twee koffie besteld.

  2. We verzekeren het gratis van de bestelde goederen vanaf ons atelier tot het station van uw stad.

  3. De is de dag waarop een factuur moet betaald worden.

  4. Dit bedrijf zit in nesten : hij is al drie maanden met zijn achterop.

  5. Elke klant heeft een bij zijn leveranciers.

  6. Met de kan een firma zijn leverancier makelijk betalen.

  7. Het goederenvervoer gebeurt over land, te water en .

  8. Benzine komt in ons land binnen door middel van een .

  9. Op de markt liggen de groenten dikwijls in of in kisten.

  10. Olie kan in een barrel, een bus of een geleverd worden; dat hangt af van de hoeveelheid die je bestelt.

  End of the free exercise to learn Dutch: Business (18)- Accountancy(3)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topic : Business | All our lessons and exercises