Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #91851
  > Other Dutch exercises on the same topics: Writing a letter | Business [Change theme]
  > Similar tests: - Jobs (2) - Professional life (6)-Phone call (1) - Professional life (10)- On the phone (5) - Business (24)- Hiring someone(4) - Phone - Business (22)- New employee (2) - Business-Selling - In a firm: accountancy (2)
  > Double-click on words you don't understand


  Business - CV (3)


   

   De verkoopdienst wil een leraar in dienst nemen om Nederlandse en Engelse lessen aan het personeel geven. Hilda moet de brieven en de CV van de kandidaten lezen.

  CV

  Burgerlijke staat

  Ņaam + voornaam

  Geslacht (man - vrouw)

  Geboortedatum

  Adres

  Telefoon

  Studies en opleiding

  Beroepservaring

  Interesse

  Activiteiten

  Bijgevoegde activiteiten

  Andere informaties

  Referenties

   

   

  Een loopbaan

  Het beroep

  De professionele ervaring

  Verantwoordelijk zijn voor

  de functie van... bereiken

  Het tijdelijk werk

  Deeltijds werken

  Half-time werken

  Het voltijds werk /full-time werk

  De vakantiejob / De studentenjob

  De klussen/de kleine karweitjes

  De opleidingsstage

  De stage (bij een onderneming)

  De voortgezette vorming

  Het economische ontslag

  De werkloosheid

   

   

  het rekruteringsgesprek

  Met gezocht profiel overeenstemmen

  De kandidaat

  De kandidatuur

  Ervaren zijn

  De bevoegheden/bekwaamheden

  Mijn verwachtingen

   

  De capaciteiten

  De ervaring (stevige ervaring in...)

  Beheersen

  In staat zijn van

  Beslissingen nemen

  Het vertrouwen waard zijn

  Gemotiveerd (zeer...)

  Blijk geven van initiatief

  Zich wijden aan

  Een grote belangstelling voor

  Bereid te reizen

  Contactvaardig te zijn

  Goede beheersing van het mondelinge en schriftelijke Engels

  Goede kennis van het Engels

   

  Money

  Het salaris/Het loon

  Het huidige loon (per jaar)

  Goed betaald

  Slecht betaald

  Onderbetaald

   

  People

  Een manager

  De werkgever

  Het kader

  De supervisor

  De bediende, de beambte

  De interimaris

  De arbeider

  De stagiair(e)

   

  Useful sentences

  Geachte Heer of Mevrouw

  Ter attentie van..

   

  Ik schrijf u met betrekking tot uw aankondiging...

  Ik schrijf u om naar de betrekking functie/job van... te solliciteren.

   

  Ik schrijf u betreffende uw aankondiging.

  Zoals vermeld in uw aankondiging...

  Uw aankondiging in (source) voor de betrekking/functie/job van (emploi) heeft mijn aandacht getrokken.

  Ik werk als...

  In mijn huidige betrekking, werk ik...ontwikkel ik...

  Ik zou me omschrijven als

  Ik denk dat het, voor mij ,tijd is om te gaan werken in een andere firma zoals de uwe.

  Ik ben van mening dat mijn bevoegdheden in overeenstemming met uw behoeften zouden zijn.

  Ik ben beschikbaar voor een gesprek.

  Gelieve hierbij mijn C.V. te willen vinden.

  Ik verzend u mijn C.V. als bijlage.

  Met de meeste hoogachting,

  Kunt u Hilda helpen ? Ze heeft een onleesbare brief gekregen. Kunt u die invullen ?

   

  Twitter Share
  Dutch exercise "Business - CV (3)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  Geachte Heer,

  In op uw in 'Het Laatste Niews' van 19 dezer, heb ik de eer te solliciteren naar de van directiesecretaresse.

  Mijn beschrijft mijn studies en .

  Ik vestig uw bijzondere op het feit dat ik een uitgebreide heb.

  Bovendien hecht ik veel belang aan in het werk. Ik voeg ook de van de firma waarbij ik tijdens mijn studies een stage van 4 maanden heb gedaan.

  Indien u bent hoop ik op een gunstig antwoord.

  Met de meeste ,
  End of the free exercise to learn Dutch: Business - CV (3)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Writing a letter | Business | All our lessons and exercises