Learn dutch 100% free
Log in!

Click here to log in
New account
Several accounts created on all our sites.
JOIN our free club and learn for free now!

 • Home
 • Report a bug


 •  


  Learn Dutch > Dutch lessons and exercises > Dutch test #91854
  > Other Dutch exercises on the same topics: Speaking | Business [Change theme]
  > Similar tests: - Introducing oneself - Dialogue : Two friends - At the doctor's - Dialogue : Family - Dialogue: Being late at work - Jobs (2) - Professional life (6)-Phone call (1) - Janssens (17)- Railway station
  > Double-click on words you don't understand


  Business (25)- New employee (5)


    Hilda en haar collega ontvangen een candidaat. Kunt u het gesprek invullen ?

  LEXIQUE – EMPLOI

  de werkaanbieding / de aangeboden betrekking

  de vacature

  het functieprofiel

  de openstaande betrekking

  de functieinhoud

  de interne rekrutering

  naar een betrekking solliciteren

  het sollicitatiedossier

  kandidaten selecteren

  voor een functie voorgeselecteerd worden

  geselecteerd

  de voorselectie

  iemand tot een functie benoemen

  voor een functie aangewezen zijn

  de vooruitzichten van werkgelegenheid

  het aanwerven van pas afgestudeerden/de rekrutering van jonge gediplomeerden

  de opleidingsstage in de onderneming

  het aantrekkelijke salaris

  het barema van de lonen / loonschaal

  het loonsysteem 

  het uurbedrag

  het uurloon

  op basis van een uurloon uitbetaald worden

  per maand betaald worden

  per stuk betaald worden

  de bediende die per uur betaald wordt

  het gemiddelde loon

  het jaarlijkse nettoloon

  het jaarlijkse brutoloon

  het vaste loon

  een dertiende maand hebben

  de forfaitaire veranderlijke bonus

  de anciënniteitspremie 

  de verantwoordelijkheidspremie

  de   nauwgezetheidspremie

  de mobiliteitspremie

  de   vakantiepremie

  het recht op betaald verlof

  het voordeel in natura

  het globale loon

  het percentage van de overuren

  het loon van de overuren

  het vakantiegeld

  de terug te betalen professionele kosten

  de terugbetaling van de kosten

  het beginselakkoord

  de diensttijd

  de aanwezigheidsuren

  de arbeidprestatie

  de aanpassing van de werktijd

  de glijdende werktijden

  de aangepaste werktijden

  de keus van variabele werktijden

  het flexibele werk

  de volledige dienstbetrekking

  het voltijdse equivalent

  de overuren

  de feestdag

  het professionele project

  het loopbaantraject

  de loopbaanplanning

  het loopbaanverloop

  de loopbaanopportuniteit

  de vooruitzichten van loopbaan

  de professionele evolutie

  de vooruitzichten van evolutie

  de professionele doelstellingen

  de vakbekwaamheid

  opklimmen

  de loopbaanbegeleiding

  nieuwe bevoegdheden verkrijgen

  de voortdurende vorming

  het evaluatiegresprek

  de ervaring

  de competenties/ de bekwaamheid

  het beoordelingscriterium

  een betrekking met  toekomst

   zich  in zijn werk realiseren

  het arbeidscontract

  de termen van een contract eerbiedigen

  de vernieuwing van een contract

  de collectieve arbeidsovereenkomst

  onderhandelingen voeren

  de bilaterale overeenkomst

  de stageovereenkomst

  de vaste benoeming

  de teamgeest

  de universitaire gediplomeerde

  de talenkennis

  de geografische mobiliteit

  het initiatief, de opvolging en werkorganisatie

   

  de sollicitatiebrief

  de aanwervingsbrief

  de aanbevelingsbrief

  de ontslagbrief


  Twitter Share
  Dutch exercise "Business (25)- New employee (5)" created by mariebru with The test builder. [More lessons & exercises from mariebru]
  Click here to see the current stats of this Dutch test

  Please log in to save your progress.


  - Goedemorgen, meneer. Gaat u zitten !
  We willen u enkele vragen stellen, over u maar ook over uw .
  - Waarom hebt u een neergelegd bij onze firma ?
  - Ik heb uw in de krant gelezen en ik vind uw zeer aantrekkelijk.
  - Welke studies hebt u gedaan ? Beschikt u over een .
  - Nee, spijtig genoeg niet. Ik heb het diploma van leraar om Nederlandse en Engelse lessen te geven en een jaar geleden heb ik een Frans gevolgd.
  - Hoe is uw ?
  - Mijn moedertaal is het Nederlands, en ik spreek nu vlot Frans. Ik ben bereid een speciale te volgen.
  - Welk is momenteel uw ?
  - Ik heb een vast loon van € 2.000 per maand en een .
  - Een laatste vraag : geef ons twee redenen waarom we u zouden aannemen ?
  - Ten eerste omdat ik perfect drietalig ben en ten tweede omdat ik bereid ben te presteren.
  End of the free exercise to learn Dutch: Business (25)- New employee (5)
  A free Dutch exercise to learn Dutch.
  Other Dutch exercises on the same topics : Speaking | Business | All our lessons and exercises